Ζητά ο Δήμος Σερρών από τους ιδιοκτήτες άδειων οικοπέδων: Να καθαρίσουν τα οικόπεδα λόγω …πυρκαγιών

Ο Δήμος Σερρών και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ήδη έχει ενημερώσει πως ενόψει της αντιπυρικής περιόδου πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα, τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων και στην απομάκρυνσή τους σε αδειοδοτημένους χώρους εναπόθεσης υλικών, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 

Βάσει του νόμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, επιπρόσθετη δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων και κατατίθεται μήνυση στο αρμόδιο Δικαστήριο για το αδίκημα του αρ. 288 του Ποινικού κώδικα.

Οπότε όλοι όσοι έχετε τέτοια οικόπεδα καλά θα κάνετε να τα καθαρίσετε…Τόσο για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, όσο και για την επιβολή… προστίμων!

Σωστά;