30/01/2023
4.3 C
Serres

Πέρασε από τον ΟΠΑΚΠΑ η παραχώρηση 22 στρεμμάτων στο σύλλογο ΑΝΑΤΟΛΗ 1800

Πέρασε ομόφωνα από το συμβούλιο του ΟΠΑΚΠΑ η παραχώρηση έκτασης (22) είκοσι δύο στρεμμάτων που αιτήθηκε ο αθλητικός σύλλογος ΑΝΑΤΟΛΗ 1800 στο ΧΏΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΟΥ για είκοσι πέντε (25) έτη.

Συγκεκριμένα  ο Πρόεδρος κ Δεσποτίδης διαβίβασε το αίτημα του Α.Σ. Ανατολή Σερρών ( 1800 ) για παραχώρηση των γηπέδων στην περιοχή Αεροδρομίου, και  ανάφερε ότι κατατέθηκε ολοκληρωμένος φάκελος που περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παραχώρηση δύο γηπέδων ποδοσφαίρου που βρίσκονται στην περιοχή του αεροδρομίου και είναι περίπου 22 στρέμματα.

Το Δ.Σ του ΟΠΑΚΠΑ γνωμοδότησε θετικά στο αίτημα του αθλητικού συλλόγου ΑΝΑΤΟΛΗ 1800 με τους παρακάτω όρους.

1. Όλες οι εργασίες που θα γίνουν στο υπό ανακατασκευή γήπεδο θα πρέπει να έχουν την

σύμφωνη γνώμη του Δήμου και του ΟΠΑΚΠΑ , την έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του

Δήμου Σερρών, όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις οι οποίες θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο

με ευθύνη και δαπάνες της Ανατολής.

2. Όλες οι δαπάνες που θα απαιτηθούν για την συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών

εγκαταστάσεων θα αφορούν αποκλειστικά και μόνον την Ανατολή.

3. Ο αθλητικός σύλλογος Ανατολή και μόνον αυτός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα δημιουργήσει.

4. Όλες οι κατασκευές που θα γίνουν στο χώρο του αεροδρομίου θα μείνουν μετά την λήξη του χρόνου παραχώρησης στον Δήμο η στον ΟΠΑΚΠΑ αναλόγως ποιος θα είναι ο κύριος της έκτασης κατά τον χρόνο λήξης της παραχώρησης. δίχως να υπάρχει καμιά οικονομική απαίτηση από ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΉ.

5. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου και του περιβάλλοντος χώρου ο ΟΠΑΚΠΑ θα έχει την δυνατότητα σε ειδικές περιπτώσεις να χρησιμοποιεί τα γήπεδα ποδοσφαίρου με τα αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση έκτακτων αθλητικών γεγονότων κυρίως ποδοσφαίρου ( τιμωρία έδρας κάποιου σωματείου του Δήμου, φιλοξενία αγώνα η προπόνηση Εθνικής ομάδας, ΕΠΣΣ κλπ), πάντα βέβαια με συνεργασία και καλή διάθεση και των δύο πλευρών.

6. Δεν επιτρέπεται η μίσθωση των παραπάνω χώρων σε τρίτους.

7. Σε περίπτωση δημιουργίας ΠΑΕ Η Ανατολή θα μπορεί να επιτρέπει την χρήση των εγκαταστάσεων στην ΠΑΕ κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους και με την προϋπόθεση ότι προηγούμενα θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη- ενημέρωση του ΟΠΑΚΠΑ.

8. Επειδή η παραχώρηση προτείνεται να γίνει δωρεάν προς την Ανατολή σύμφωνα με τους όρους που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία τους οποίους βέβαια πληροί όλους ο συγκεκριμένος σύλλογος σε περίπτωση που εγκριθεί η παραχώρηση της έκτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, θα πρέπει η Ανατολή να καταβάλει τα εξής στο Ν.Π.

α)Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνων στις εγκαταστάσεις με έκδοση εισιτήριων το Ν.Π θα πρέπει να λαμβάνει ποσοστό του 15%, επί των εισπράξεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

β)Σε περίπτωση τοποθέτησης διαφημίσεων στους αθλητικούς χώρους αυτούς επίσης το Ν.Π. θα πρέπει να λαμβάνει ποσοστό 15% της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του Συλλόγου με τον διαφημιζόμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. ( Οι παραπάνω όροι θα ισχύουν και στην περίπτωση που δημιουργηθεί ΠΑΕ και χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις).

H έναρξη της καταβολής όλων των παραπάνω χρηματικών ποσών εφόσον παραμένει ο σύλλογος ερασιτεχνικός θα αρχίσουν να καταβάλλονται στο δεύτερο έτος της λειτουργίας του, σε περίπτωση που δημιουργηθεί ΠΑΕ η έναρξη της καταβολής των συμφωνηθέντων θα γίνει άμεσα με την λειτουργία των εγκαταστάσεων.

9. Διεξαγωγή μουσικών συναυλιών η άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων θα επιτραπεί μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ, διοργάνωση διαφόρων τουρνουά ποδοσφαίρου θα είναι δυνατή κατόπιν ενημέρωσης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ και σε περίπτωση έκδοσης εισιτηρίων σε αμφότερες τις περιπτώσεις θα καταβάλετε ποσοστό στον ΟΠΑΚΠΑ , κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

10. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός πενταετίας σε διαφορετική περίπτωση αίρεται η παραχώρηση.

11. Το σωματείο Ανατολή υποχρεούται σε περίπτωση που δημιουργηθεί σύλλογος ποδοσφαίρου στην περιοχή να παραχωρήσει το ένα γήπεδο για την διεξαγωγή των

προπονήσεων και αγώνων της νέα ς ομάδας μαζί με αποδυτήρια, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για την σωστή χρήση του γηπέδου και των αποδυτηρίων.

12. Ο Δήμος σε συνεργασία με τον ΟΠΑΚΠΑ θα μεριμνήσει ώστε να δοθούν δύο (2) ώρες χρήσης( ελεγχόμενες) του ενός γηπέδου την εβδομάδα από μικρούς αθλητές ( κοινό) της περιοχής η ακριβής ημέρα θα καθοριστεί σε συνεργασία με το σωματείο Ανατολή, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Σωματείων Ανατολή και Ιωνικού, η παραπάνω ώρες θα ισχύουν έως ότου ο Δήμος η ο ΟΠΑΚΠΑ κατασκευάσει γήπεδο στην περιοχή η ανακατασκευάσει το υπάρχων 5Χ5 για την χρήση  από τα παιδιά της περιοχής.

13. Το αθλητικό σωματείο Ιωνικός θα συνεχίζει να αγωνίζεται στο ίδιο γήπεδο ποδοσφαίρου που αγωνίζεται σήμερα, αλλαγή έδρας θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις ( κακή κατάσταση του χλοοτάπητα , καιρικές συνθήκες κλπ).

14. Όλα τα έσοδα που υποχρεούται να καταβάλει η Ανατολή η σε περίπτωση δημιουργίας τα επόμενα χρόνια (ΠΑΕ) η ΠΑΕ θα τα καταβάλει στον ΟΠΑΚΠΑ φυσικά μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και την έναρξη λειτουργίας του, καθώς επίσης ο ΟΠΑΚΠΑ θα είναι υπεύθυνος για την όλη παρακολούθηση – εξέλιξη των εργασιών κλπ. με άμεση ενημέρωση αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

15. Μεταξύ των δύο μερών θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνητικό το οποίο θα καταχωρηθεί επίσημα στην ΔΟΥ Σερρών.

16. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της μεταβίβασης της κυριότητας στον ΟΠΑΚΠΑ που είναι θέμα χρόνου τυπικής διαδικασίας το συμφωνητικό θα επανασυνταχτεί με τους ιδίους ακριβώς όρους και θα υπογραφεί μεταξύ της Ανατολής και του ΟΠΑΚΠΑ.

17. Η Ανατολή οφείλει να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του χώρου του αεροδρομίου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.

18. Σε περίπτωση μη εφαρμογής ενός εκ των παραπάνω όρων παρούσα γνωμοδότηση παύει να ισχύει.

Η απόφαση πέρασε από το συμβούλιο του ΟΠΑΚΠΑ και πλέον μένει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Διαβάστε επίσης για την Καλλιόπη Γκουτζούδη: