Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ Ξεκινάνε οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά άμεσα η υποβολή της ενιαίας αίτησης
ενίσχυσης έτους 2021
μέσω της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι
ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες
των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Προφανώς και πάντα στο βωμό του οικονομικού συμφέροντος, οι αντιμαχόμενες
πλευρές, , οδηγήθηκαν σε κάποιο «εξωδικαστικό» συμβιβασμό, με αποτέλεσμα να
είναι δυνατές οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Τα βρήκαν οι αντίπαλες παρατάξεις
Ξεκινάνε οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Σε διαδικασία ανάταξης της λειτουργίας, βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η
ηλεκτρονική βάση του ΟΣΔΕ, με σκοπό ν’ αρχίσει σιγά – σιγά η υποβολή των
δηλώσεων των αγροτών (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021) και να μην χαθεί εντελώς η
μπάλα μετά τις καθυστερήσεις στην προκήρυξη του διαγωνισμό για τον «τεχνικό
σύμβουλο»
και τις δικαστικές διαμάχες των υποψηφίων για το συγκεκριμένο έργο.

Κατά πως φαίνεται, οι αντιμαχόμενες πλευρές, οδηγήθηκαν σε κάποιο
«εξωδικαστικό» συμβιβασμό, χωρίς να είναι ως τώρα γνωστά τα ακριβή
«ανταλλάγματα» με τα οποία έγινε αυτό.

 Αυτό που είναι γνωστό είναι η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πιστοποιηθούν άλλη μια
φορά (για τις δηλώσεις του 2021) τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που είχαν
λειτουργήσει και τα προηγούμενα χρόνια, υπό τις οδηγίες μάλιστα του ίδιου
«συντονιστή» που παρείχε αντίστοιχες «υπηρεσίες»  από το 2014.

Κι όλα αυτά, όταν η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών
δήλωνε πανέτοιμη να φιλοξενήσει την ηλεκτρονική
βάση και την όλη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, είχε μάλιστα για το σκοπό
αυτό ανεβάσει στο opengov.gr το λογισμικό για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021.

Με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν πολλές άλλες επιπλοκές για φέτος από την
ερχόμενη εβδομάδα, οι αγρότες θα μπορούν, να προχωρήσουν τις διαδικασίες που
συνδέονται με την υποβολή των δηλώσεων.

Τουλάχιστον αυτό διαβεβαιώνει, χωρίς να έχει και τις καλύτερες εγγυήσεις
συνέπειας, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ειδικά φέτος έχει κάνει πολλές
κυβιστήσεις (στη λαϊκή κωλοτούμπες), η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:    
 

Σήμερα, 15 Απριλίου 2021 ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους
2021 μέσω της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των
μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων
αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή
στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

– είτε με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online
σύστημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ

-είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην
περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του, αφού εκδώσει το
μοναδικό «κωδικό υποβολής»

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί με σχετική
Υπουργική Απόφαση.

Για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, επιβάλλεται ποινή
1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και
εξαιρετικών περιστάσεων).

Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25
ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού το υπ’ αρ. 23921/15.04.21 έγγραφο « Οδηγίες διαδικασίας
υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2021 » για την υποβολή της αίτησης.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.
Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσης, θα έχει ως συνέπεια
την επιβολή κυρώσεων.
 

Για το λόγο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι να
συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους με τη δέουσα προσοχή και να προχωρούν σε
οριστική υποβολή αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ
κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων.

Δείτε επίσης