Πάνε πίσω οι δηλώσεις ΟΣΔΕ – «Στον αέρα» οι επιδοτήσεις των αγροτών

Φέρνει η επαναπροκήρυξη για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ
Σημαντική καθυστέρηση στις επιδοτήσεις


Αν και η κυβέρνηση υποσχέθηκε να προχωράει κάθε χρόνο όλο και πιο γρήγορα τις
ενισχύσεις των αγροτών, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την
απόφαση Α 46/2021 της 29ης Μαρτίου ανέστειλε την επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, με αποτέλεσμα να
κινδυνεύει να τιναχτεί στο αέρα η χρηματοδότηση και οι επιδοτήσεις των αγροτών
Συνεπώς μέχρι τις 24 Απριλίου όλο το πλαίσιο λειτουργίας του ΟΣΔΕ είναι στον
αέρα οπότε η διαδικασία παραλαβής των δηλώσεων ΟΣΔΕ δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), όπως είναι γνωστό
είναι ένα σύστημα αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή
των παραγόμενων προϊόντων από αυτές, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους
αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη.

Πρόκειται για μία τεράστια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αναγνώριση και
την καταγραφή των αγροτεμαχίων, των ζώων και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, και
την καταγραφή της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει την ενιαία αίτηση
ενίσχυσης.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον
ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε χρόνο απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος, είτε μέσω
ενός πιστοποιημένου Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων (ΚΥΔ) της επιλογής του που έχει
πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής
του εκμετάλλευσης.

Φέτος όμως οι δηλώσεις των αγροτών θα καθυστερήσουν λόγω ανατροπής στην
υπόθεση ΟΣΔΕ καθώς η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την
απόφαση Α 46/2021 της 29ης Μαρτίου ανέστειλε την επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Με αποτέλεσμα να τιναχθεί στον αέρα η συγκέντρωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ενώ
ήδη τα παρατράγουδα αυτής της καθυστέρησης δυσκολεύουν καθημερινά τη
δουλειά και τη χρηματοδότηση των αγροτών.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την απόφαση Α 46/2021 της 29ης
Μαρτίου, «αναστέλλει την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου ή την ανάθεση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μέρους ή του συνόλου
των υπηρεσιών που δημοπρατήθηκαν με τη με αριθμό 7759/2020 διακήρυξη του
ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες έχουν υποβληθεί προσφορές στο πλαίσιο του διεθνή,
δημόσιου διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπό το συστημικό αριθμό 94978, μέχρι την έκδοση απόφασης από την
Α.Ε.Π.Π. επί της με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 585/2021 προδικαστικής προσφυγής».     

 Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Ότι μέχρι τις 24 Απριλίου, όταν το εν λόγω ζήτημα θα εκδικασθεί εκ νέου και επί της
ουσίας, καμιά ανάθεση έργου δεν μπορεί να γίνει, πράγμα που σημαίνει ότι όλο το
πλαίσιο λειτουργίας του ΟΣΔΕ είναι στον αέρα και επομένως η διαδικασία
παραλαβής των δηλώσεων δεν μπορεί να αρχίσει.

 Η παραπάνω εξέλιξη φέρνει, όπως είναι φυσικό, σε πολύ δύσκολη θέση τον νέο
πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Δημήτρη Μελά,
που διορίστηκε στην θέση του
παραιτηθέντα κ. Παππά, ο οποίος με το που ανέλαβε τη νέα του θέση ανέκρουσε
πρύμναν, εγκαταλείποντας τον διαγωνισμό και επαναφέροντας τη «λύση» της απ’
ευθείας ανάθεσης του έργου (τεχνικού συμβούλου κ.λ.π.).

Φέρνει όμως σε ακόμα πιο δύσκολη θέση, πολιτικά τουλάχιστον, τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος, δεν αποφεύγει στην πράξη, αυτό το οποίο με
σπασμωδικές κινήσεις και κινούμενος στα όρια της νομιμότητας, προσπαθούσε να
αποφύγει.

Δηλαδή, τις καθυστερήσεις.  

Αρκεί να αναφερθεί ότι σε μια εποχή που ακόμα και η προμήθεια των covid test
γίνεται με ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες, παρά το επείγον του θέματος, η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου και η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ,
επέλεξαν να
προχωρήσουν, ένα έργο που θα μπορούσε να έχει κλείσει από το καλοκαίρι του
2020, με απ’ ευθείας ανάθεση, μόνο και μόνο γιατί αυτό υπαγόρευε μια «κάστα»
υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κι αυτό κρίθηκε σκόπιμο… για να μην σπάσουν αυγά. 

Γαία Επιχειρείν, Cognitera και τώρα ΠΕΦΑ:
Αυτοί είναι οι τρεις πόλοι που θα διεκδικήσουν φέτος μερίδιο από την «πίτα» που
λέγεται «δηλώσεις ΟΣΔΕ αγροτών».

Η Γαία Επιχειρείν διαθέτει περίπου 400 κέντρα υποβολής δηλώσεων σε όλη την
Ελλάδα, η Cognitera έχει σκοπό να συσπειρώσει στις τάξεις της πάνω από 100 ΚΥΔ
που ανήκουν κυρίως σε συνεταιρισμούς-μέλη της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και η ΠΕΦΑ
δημιούργησε τη δική της πλατφόρμα, το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει ακόμα
γνωστό, με σκοπό να «στεγάσει» τα ΚΥΔ 89 μελών της, που είναι ιδιώτες γεωπόνοι-
μελετητές και συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα.

Το που θα καταλήξει ο διαγωνισμός παραμένει μυστήριο με τους αγρότες προς το
παρόν να είναι οι μόνοι που θα πληρώσουν το μάρμαρο.

Δείτε επίσης