Παναγιώτης Πεγίδης: Σε λίγους μήνες δεν θα υπάρχει και κανένα πρόβλημα…

Πάντως οφείλω να συμπληρώσω πως σύμφωνα με τον κ.Πεγίδη και μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου διέλευσης των οχημάτων, θα συνεχίσει να λειτουργεί η τωρινή είσοδος του Τεχνητού Νεφρού και μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο.

Ένα έργο που κινείται με θεαματική ταχύτητα, καθώς ήδη έχουν ολοκληρωθεί μεγάλος μέρος του έργου.

Η νέα Ψυχιατρική Κλινική προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της πολιτικής φιλοσοφίας που διαπνέει τον Σερραίο υπουργό κ. Κώστα Καραμανλή, που συνεχίζει να εστιάζει στην επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν, δίνοντας λύσεις στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, μιλώντας πάντα με έργα και όχι με λόγια.

Συνεπώς είναι γνωστό πως το νέο κτίριο θα είναι συνεπίπεδο της στάθμης -1 και θα συνδεθεί με το υπάρχον Νοσοκομειακό συγκρότημα και συγκεκριμένα με την μονάδα Τεχνητού Νεφρού μέσω διακτιριακού διαδρόμου.

Όσο για την επισκεψιμότητα του δώματος του νέου κτιρίου θα γίνεται μέσω της Παθολογικής Μονάδας από το επίπεδο του Ισογείου (στ. +0,00) με την κατάργηση του παραθύρου και ταυτόχρονα την διάνοιξη εξωτερικής μονόφυλλης θύρας.

Οπότε σε λίγους μήνες δεν θα υπάρχει και κανένα πρόβλημα

Ούτε για τους ασθενείς, ούτε και για τους επισκέπτες…