Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στην περιφέρεια η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 στην περιφέρεια η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

    Η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, στις 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Συ Συγκρότηση σε σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εισηγητής:

  Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου αναχώματος στην περιοχή Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2019ΕΠ80800000 της ΣΑΕΠ 808, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 885.000,00 €

Εισηγητής:

  Παρίσης Μπίλλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 3ο: Έγκριση υποβολής της αίτησης στήριξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0016054240 και τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου διαρροών δικτύου άρδευσης ΤΟΕΒ Βέροιας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση:4.3.1«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» συνολικού προϋπολογισμού (συνολικής δημόσιας δαπάνης) 2.199.786,71€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 4ο: Έγκριση Σχεδίων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Απόφασης Περιοριστικών Μέτρων Κυκλοφορίας για την Κατασκευή των έργων συντήρησης του οδικού δικτύου (επαρχιακού, κοινοτικού) αρμοδιότητας Συντήρησης της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας  εντός του έτους 2020

Εισηγήτρια: Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 5ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια εργασιών αποκατάστασης καθιζήσεων οδοστρωμάτων του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Πατρίκι – Ευκαρπία», στην Επ. Οδό Χουμνικού – Ιβήρων, από Κόμβο Δάφνης έως τον οικισμό Αγ. Δημητρίου, της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 6ο: Ορισμός Μελών Επιτροπής του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999) «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις», της Π.Ε. Πέλλας.

Εισηγητής: Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Περιφερειακός Σύμβουλος  Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 7ο: Έγκριση κλεισίματος και μεταφοράς υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά-Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού

Θέμα 8ο:        Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας. (αρ. απόφασης 2316/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής: Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 9ο:        Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας. (αρ. απόφασης 2346/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής: Απόστολος Νεστορόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 10ο:        Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Κιλκίς. (αρ. απόφασης 2320/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγήτρια: Αναστασία Σωτηριάδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 11ο:        Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας . (αρ. απόφασης 2362/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγήτρια:  Μαρία Μαλλιάρα, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 12ο:        Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών. (αρ. απόφασης 2198/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής: Δημήτριος Μπαλαξής, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών

Θέμα 13ο:        Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (αρ. απόφασης 2198/2019 της Ο.Ε.)

Εισηγητής: Δημήτριος Τζηρίτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Χαλκιδικής

Διαβάστε επίσης:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here