Η Περιφερειακή Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Προτείνει προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών

Προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δημοτικής αστυνόμευσης και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της διατυπώνονται στο πλαίσιο σχετικής έρευνας που διενεργήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για λογαριασμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Στην έρευνα που έγινε από τον Μάιο ως τον Δεκέμβριο του 2020 συμμετείχαν δημοτικοί αστυνομικοί, αιρετοί και επιτελικά στελέχη της διοίκησης από Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας όπου λειτουργεί δημοτική αστυνομία και συγκεκριμένα από τους δήμους Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Πυλαίας – Χορτιάτη, Πέλλας και Σερρών.

Έγινε συλλογή δεδομένων και ελήφθησαν ατομικές συνεντεύξεις με σκοπό να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες δημοτικής αστυνόμευσης.

Όπως αναφέρθηκε, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΚΜ, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, προτείνεται η συγκρότηση και λειτουργία ενός Διαδημοτικού Δικτύου Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης, ενός Πανελλαδικού Φορέα Συντονισμού Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης και ενός Κεντρικού Οργάνου Διοίκησης Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης.

Για τα θεσμικά ζητήματα υπογραμμίζεται η ανάγκη επανεξέτασης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, με έμφαση σε θέματα διασαφήνισης ρόλου και αρμοδιοτήτων, η παροχή οδηγιών, η διαβούλευση με αρχές και φορείς, η προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας, η νομική καθοδήγηση των Δημοτικών Αστυνομιών, η καταγραφή αναγκών για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της υπηρεσίας και η προβολή του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ειδικά για τη στελέχωση των Υπηρεσιών Δημοτικής Αστυνόμευσης προτείνεται ο βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος μετατάξεων των Δημοτικών Αστυνομικών και η διενέργεια προσλήψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Γιατί κακά τα ψέματα.

Δεν μπορεί να λειτουργήσει καμιά Δημοτική αστυνομία με πέντε άτομα προσωπικό!

Σωστά;