Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων: Ανακοίνωση για την περιοχή της Σιγής

 Για την αποκατάσταση της αλήθειας, σχετικά με όσα έχουν ειπωθεί τελευταία για την περιοχή της Σιγής, υπενθυμίζεται για μια ακόμη φορά,  ότι  στην περιοχή Σιγής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων υλοποιήθηκαν  και εξασφαλίσθηκαν έργα προϋπολογισμού 8 εκ. €. 

Συγκεκριμένα: 

  1. Έργα αναπλάσεων και ομβρίων δικτύων προϋπολογισμού 660.000 € (υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής). 
  2. Διανοίξεις οδών προϋπολογισμού 400.000 € (υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής).
  3. Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις προϋπολογισμού 300.000 € (υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής). 
  4. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων προϋπολογισμού 2.281.000 € (υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής). 
  5. Κατασκευή δικτύου ομβρίων προϋπολογισμού 4.309.000 €. 

(Το έργο αυτό παραδόθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή στη σημερινή δημοτική αρχή με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και έτοιμο εργολάβο που αναδείχθηκε στις 24 Ιουλίου 2019).