Προχωρά η κατασκευή της νέας Πυροσβεστικής Σερρών!

Ξεκίνησε χθες η απαιτούμενη γεωτεχνική έρευνα – μελέτη, για την κατασκευή του νέου κτιρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην πόλη των Σερρών, ενώ μετά την ολοκλήρωση των μελετών θα ξεκινήσει η ανέγερση του νέου κτιρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η απαιτούμενη γεωτεχνική έρευνα – μελέτη θα τελειώσει μέσα σε ένα μήνα περίπου, έτσι ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο η διαδικασία υλοποίησης του έργου επί της οδού Ολυμπίου, το οποίο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα παραδοθεί εξοπλισμένο και έτοιμο προς χρήση στις αρχές του 2022.

Παρά της αντίξοες συνθήκες, ανεβάζει ρυθμούς η ΚΤΥΠ Α.Ε.
Εντός του 2022 η παράδοση του έργου!

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Σερρών.

Χθες ξεκίνησαν οι γεωλογικές εργασίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε περίπου ένα μήνα, καθώς για την ολοκλήρωση των μελετών ανέγερσης του νέου κτιρίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, απαιτείται η εκπόνηση Γεωτεχνικής έρευνας – μελέτης, ως κτίριο μεγάλης σπουδαιότητας και κοινωνικών συναθροίσεων.

Η περιοχή έρευνας βρίσκεται σε Αγροτεμάχιο επί της οδού Ολυμπίου και πάντα σύμφωνα με το Γεωλογικό Χάρτη του ΙΓΜΕ, το έδαφος της περιοχής ανήκει σε σχηματισμό αλλουβιακών χαλαρών αποθέσεων και ο σχηματισμός αυτός έχει σχετικά υψηλή στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, χαμηλή αντοχή και φέρουσα ικανότητα και είναι ευαίσθητος σε περίπτωση σεισμού σε φαινόμενο ρευστοποίησης.

Βάσει των ως άνω εκτιμάται ότι για την ορθή διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών του έργου θα πρέπει να υιοθετηθεί πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών.

Η γεωτεχνική έρευνα η οποία ξεκίνησε θα διερευνήσει τη στρωματογραφία του εδάφους, τη στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, τα μηχανικά χαρακτηριστικά και την αντοχή του εδάφους, με απώτερο στόχο την επιλογή της βέλτιστης λύσης ασφαλούς θεμελίωσης με εξοικονόμηση κόστους στη διαστασιολόγηση θεμελίωσης.

Το Γεωτεχνικό πρόγραμμα ερευνών πραγματοποιείται με την εκτέλεση 2 πενετρομετρήσεων και μιας ντιλατομέτρησης, βάθους 15m έκαστη, σύμφωνα με τα υφιστάμενα επιστημονικά δεδομένα, για την ορθή διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών του έργου.

Οι δοκιμές πενετρομετρήσεων και ντιλατομετρήσεων, σε μαλακά χαλαρά εδάφη πλεονεκτούν σε σχέση με τις ερευνητικές γεωτρήσεις και τις δοκιμές στερεοποιήσεως, ως προς την εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και τα αποτελέσματά τους είναι αντιπροσωπευτικά, καθώς με την συγκεκριμένη μέθοδο προσδιορίζονται άμεσα τα μέτρα συμπιεστότητας και ο βαθμός υπερστερεοποιήσεως των εδαφικών στρώσεων κατά βάθος, παράμετροι που μας δίνουν τις προβλεπόμενες μελλοντικές καθιζήσεις των εδαφών.

Ο υπολογισμός επί τόπου κατά τις πενετρομετρήσεις και άλλων γεωτεχνικών παραμέτρων όπως η αντίσταση αιχμής, η τοπική παράπλευρη τριβή, η στρωματογραφία, η αστράγγιστη διατμητική αντοχή, η γωνία τριβής και το μέτρο ελαστικότητας θα γίνουν γνωστά αμέσως μετά την σύνταξη έκθεσης παρουσίασης αποτελεσμάτων και τεύχους έρευνας συνθηκών

Ακατάλληλο το σημερινό κτίριο

Το σημερινό κτίριο δεν καλύπτει τις ανάγκες της υπηρεσίας καθώς , έγινε περίπου 60 χρόνια πριν , οπότε υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μετεγκατάσταση καθώς είναι ανεπαρκές και δεν πληροί ούτε τους όρους υγιεινής, ούτε τις στεγαστικές ανάγκες.

Έτσι δεσμεύτηκαν με απόφαση του Υπουργού κ. Κώστα Καραμανλή 4.000.000 εκ. ευρώ για την κατασκευή του νέου κτιρίου  από πιστώσεις του ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και φορέα υλοποίησης τον εποπτευόμενο φορέα του ΚΤΥΠ Α.Ε. που συνέταξε όλες τις χρονοβόρες και πολυέξοδες μελέτες για να μπορεί να ενταχθεί αυτό το έργο .

Το νέο κτίριο πυροσβεστικής στις Σέρρες περιλαμβάνει

Στο νέο κτίριο η στάθμη του ισογείου περιλαμβάνει το αμαξοστάσιο με το συνεργείο, τον χώρο εισόδου και αναμονής κοινού, το τηλεφωνείο, τα γραφεία Αξιωματικού Υπηρεσίας, ΠΣΕΑ και διαχείρισης υλικού, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους υγιεινής και χώρους κυκλοφορίας.

Πρόκειται για κτίριο συνολικού εμβαδού 1.274,5 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες. 

Η στάθμη του α’ ορόφου περιλαμβάνει τους θαλάμους διαμονής ανδρών και γυναικών, τους θαλάμους του Αξιωματικού Υπηρεσίας και του Επιχειρησιακού Αξιωματικού, χώρους υγιεινής, αποδυτήρια και χώρους κυκλοφορίας.

Η στάθμη του β’ ορόφου περιλαμβάνει  τα γραφεία Διοικητή, Υποδιοικητή, κίνησης και ανακριτικό, την γραμματεία, την αίθουσα χειρισμού εκτάκτων συμβάντων,  το γραφείο πυρασφάλειας, τον θάλαμο του Διοικητή, χώρους υγιεινής και χώρους κυκλοφορίας.

Το κτίριο εξυπηρετείται ως προς την κατακόρυφη κυκλοφορία από ένα κεντρικό κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα, ενώ υπάρχει αναβατόριο μέσω του οποίου συνδέεται ο χώρος του αμαξοστασίου με τους χώρους αποθήκευσης υλικών του υπογείου. 

Στον περιβάλλοντα χώρο διατάσσονται θέσεις στάθμευσης οχημάτων, ο πύργος ασκήσεων και περιοχές πρασίνου με φύτευση.

Το κτίριο εξυπηρετείται ως προς την κατακόρυφη κυκλοφορία από ένα κεντρικό κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα, ενώ υπάρχει αναβατόριο μέσω του οποίου συνδέεται ο χώρος του αμαξοστασίου με τους χώρους αποθήκευσης υλικών του υπογείου.

Όσο για το σημερινό κτίριο θα επανέλθει στην κυριότητα του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της καλύτερης λειτουργίας του καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες σε επίπεδο πολιτικής προστασίας