Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων: Όλη η αλήθεια για την κομποστοποίηση

Η διαδικασία της προμήθειας 500 κάδων κομποστοποίησης και 2.054 κάδων απορριμμάτων, ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή Αγγελίδη

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων Αραμπατζής Θεόδωρος, Γκότσης Ηλίας, Δούκας Γεώργιος, Χράπας Παντελής  και Παπαβασιλείου Βασίλειος με ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως η διαδικασία της προμήθειας 500 κάδων κομποστοποίησης και 2.054 κάδων απορριμμάτων, ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή Αγγελίδη (με την εκπόνηση μελέτης, την εξασφάλιση χρηματοδότησης 328.996,80 € και τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού) και ολοκληρώθηκε από τη σημερινή δημοτική αρχή.

Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος στη συνέντευξή του, με ημερομηνία 07-07-2020, επειδή δεν κατέθεσε όλη την αλήθεια, σχετικά με το ιστορικό της προμήθειας των 500 κάδων κομποστοποίησης, έχουμε την υποχρέωση να παραθέσουμε το ιστορικό της ως άνω προμήθειας, με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, προκειμένου να γνωρίζουν όλη την αλήθεια και να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα. 

Το ιστορικό της προμήθειας των 500 κάδων κομποστοποίησης αλλά και άλλων 2.054 κάδων απορριμμάτων, έχει ως εξής: 

1) Στις 29-11-2017 ο Δήμος Σερρών με ανακοίνωσή του κάλεσε τους πολίτες που ενδιαφέρονται για να τους διανέμει ο Δήμος κάδους κομποστοποίησης, να το δηλώσουν στο Δήμο, προκειμένου να τους παραδώσει ο Δήμος εν συνεχεία τους κάδους αυτούς. Η ανακοίνωση αυτή έγινε για να δει ο Δήμος πόσοι πολίτες ενδιαφέρονται και να προμηθευτεί τον ανάλογο αριθμό κάδων κομποστοποίησης. 

2) Στις 05-07-2019 ο Δήμος Σερρών συνέταξε την με αρ. 21/2019 μελέτη για την προμήθεια συνολικά 2.554 κάδων απορριμμάτων έτους 2019 προϋπολογισμού 328.996,80 €.  

3) Στις 06-08-2019 με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αρ. πρωτ. 23523/06-08-2019 ο Δήμος εξασφάλισε την σχετική πίστωση για την ως άνω προμήθεια. 

4) Στις 12-08-2019 η Οικονομική Επιτροπή με την απόφασή της με αρ. 186/2019 ενέκρινε την με αρ. 21/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας για την προμήθεια των κάδων απορριμμάτων έτους 2019, προϋπολογισμού 328.996,80 € με Φ.Π.Α. και όρισε επίσης την επιτροπή διαγωνισμού για την έναρξη των διαδικασιών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας των κάδων. 

5) Στις 01-10-2019 αναρτήθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού από τη σημερινή δημοτική αρχή και εν συνεχεία ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού και προμηθεύτηκε ο Δήμος Σερρών συνολικά 2.554 κάδους μεταξύ των οποίων και 500 κάδους κομποστοποίησης. 

Ο κ. Χρυσάφης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα ΜΜΕ στις 07-07-2020 και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, αναφέρει τα εξής: «Το πρόγραμμα κομποστοποίησης άρχισε πιλοτικά στο Δήμο Σερρών το 2013-2014 στο πλαίσιο της χρηματοδότησής του, από το πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015” του πράσινου ταμείου με τη διανομή 150 κάδων κομποστοποίησης. Συνεχίζοντας και ενισχύοντας το πρόγραμμα η παρούσα δημοτική αρχή προχώρησε το 2019 με ίδιους πόρους την προμήθεια 500 κάδων κομποστοποίησης». 

Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν αναφέρει τίποτε για το γεγονός ότι τη διαδικασία της προμήθειας των 500 κάδων κομποστοποίησης αλλά και των υπόλοιπων 2.054 κάδων απορριμμάτων, τη βρήκε σε εξέλιξη από την προηγούμενη δημοτική αρχή και η σημερινή δημοτική αρχή την ολοκλήρωσε

Δυστυχώς ο κ. Χρυσάφης συνεχίζει την προσπάθεια οικειοποίησης της προίκας των 41 εκ. € που παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. 

Υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα οικειοποίησης, εκτός από τους κάδους απορριμμάτων, όπως τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, η εξασφάλιση 5.580.000 € για το κολυμβητήριο Ομόνοιας από την προηγούμενη δημοτική αρχή Αγγελίδη κ.λπ. 

Αξίζει να αναφέρουμε αναλυτικά, ότι η προμήθεια των 500 κάδων κομποστοποίησης έγινε στα πλαίσια της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων έτους 2019» προϋπολογισμού 265.320 € χωρίς Φ.Π.Α. και 328.926,80 € με Φ.Π.Α. και μέσα στην ως άνω προμήθεια, εκτός από τους 500 κάδους κομποστοποίησης υπάρχουν και άλλοι 2.054 κάδοι απορριμμάτων, όπως: 

  • 1.200 πλαστικοί κάδοι των 240 lit 
  • 150 πλαστικοί πράσινοι κάδοι των 360 lit 
  • 50 πλαστικοί κάδοι πορτοκαλί χρώματος για γυαλί των 570 lit
  • 20 πλαστικοί κάδοι πορτοκαλί χρώματος για γυαλί των 1.100 lit 
  • 50 πλαστικοί κάδοι κόκκινου χρώματος για πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες των 1.100 lit 
  • 50 πλαστικοί κάδοι κίτρινου χρώματος για χαρτί των 1.100 lit
  • 534 πλαστικοί κάδοι πράσινου χρώματος για σύμμεικτα απορρίμματα των 1.100 lit 

Ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει γενναιοψυχία. 

Διαβάστε επίσης για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ: