Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων: Δικό μας έργο η εγκατάσταση του ταρτάν στο δημοτικό σταδίο

Με την πεποίθηση ότι οι δημότες για να μπορούν να κρίνουν δίκαια και αντικειμενικά, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα διάφορα θέματα του Δήμου, παραθέτουμε το ιστορικό της προμήθειας και εγκατάστασης του ταρτάν του δημοτικού σταδίου Σερρών. 

Η δημοτική αρχή του Πέτρου Αγγελίδη, έχοντας ως στόχο, το δημοτικό στάδιο Σερρών να αποκτήσει καινούργιο ταρτάν (προκατασκευασμένος συνθετικός τάπητας στίβου), παρέδωσε το ως άνω έργο την 1η Σεπτεμβρίου 2019 στη σημερινή δημοτική αρχή, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 409.000 € και το έργο να είναι σε εξέλιξη με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 

Συγκεκριμένα το ιστορικό του έργου έχει ως εξής: 

1) Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από αίτημα του Δήμου, εγκρίθηκε η ένταξη και η χρηματοδότηση της «Προμήθειας και εγκατάστασης προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου, δημοτικού σταδίου Σερρών», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018. 

2) Στις 05 Απριλίου 2019 υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υφυπουργού Πολιτισμού – Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη Γεωργίου και του Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη, για την προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) του δημοτικού σταδίου Σερρών, παρουσία της Βουλευτή Ν. Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταμπουλή Αφροδίτη και του κ. Αναστασίου Μπουτίνου συμβούλου του Υφυπουργού Πολιτισμού – Αθλητισμού. (Συνημμένα το σχετικό δελτίο τύπου με ημερομηνία 05-04-2019). 

3) Αμέσως μετά ξεκίνησαν οι διαδικασίες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του ταρτάν του δημοτικού σταδίου, με τη νέα δημοτική αρχή να παραλαμβάνει στις 01 Σεπτεμβρίου 2019 το ως άνω έργο στο στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

4) Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 219/2019 αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια – εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) του δημοτικού σταδίου Σερρών» προϋπολογισμού 409.500 €, ο οικονομικός φορέας Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε. 

5) Στις 15 Νοεμβρίου 2019 ο ως άνω προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αρ. 280/2019. 

Αυτό είναι το ακριβές ιστορικό της προμήθειας και εγκατάστασης του ταρτάν του δημοτικού σταδίου και οι πολίτες είναι ελεύθεροι να σχηματίσουν την άποψή τους. 

Διαβάστε επίσης για τον Σύλλογο Εργαζομένων ΚΔΑΠ: