Σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών

Το τμήμα της Δημόσιας Υγείας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των υπαλλήλων του πραγματοποίησε με επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Βασική Υποστήριξη της Ζωής και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC- BLS/AED)»,  από  πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕRC.

Όπως δήλωσε η Αρμόδια Αντιδήμαρχος Σωτηρία Πάνου η εκπαίδευση ακολούθησε τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (European Resucitation Council), που περιελάμβανε αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών που μπορεί να συναντήσει κανείς στον κοινωνικό, οικογενειακό ή επαγγελματικό του περίγυρο.

Η εκπαίδευση περιελάμβανε και πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων με προπλάσματα καθώς και με εκπαιδευτικούς απινιδωτές, όπου έγινε προσομοίωση αντιμετώπισης καρδιακών ανακοπών επάνω σε πραγματικά σενάρια.

Μετά το τέλος του σεμιναρίου χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίου του ERC  διεθνώς αναγνωρισμένο.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί  έχοντας ως σκοπό την εκπαίδευση  όσο το δυνατόν μεγαλύτερου  αριθμού εργαζομένων του Δήμου στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής.

Διαβάστε επίσης για τον Δήμο Βισαλτίας: