Για τον Ν. Σερρών: Καθορίστηκε το δίμηνο απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών

Από την Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης μετά από εισήγηση του Τελωνείου Σερρών και του Συλλόγου Αμβυκούχων Αμπελοκαλλιεργητών Ν. Σερρών, καθορίστηκε το δίμηνο απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών – Διημέρων για τον Ν. Σερρών, για την νέα φορολογική περίοδο 2021 – 2022 ως εξής:

ΑΑΔΗΜΟΣΑΠΟΕΩΣ
1.-ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ18-10-202117-12-2021
2.-ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ19-10-202118-12-2021
3.-ΔΗΜΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑ ΔΑ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ19-10-202114-10-202118-12-202113-12-2021
4.-ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΔΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ20-10-202114-10-202119-12-202013-12-2021
5.-ΔΗΜΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ21-10-202120-12-2021
6.-ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ22-10-202121-12-2021
7.-ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ29-10-202128-12-2021

Για να έχει δικαίωμα απόσταξης ένας παραγωγός και προκειμένου να εκδοθεί η άδεια απόσταξης θα πρέπει να προσκομίζει στο Τελωνείο Σερρών βεβαίιοση αμπελοκαλλιεργητή, η οποία εκδίδεται για μεν του μικρούς παραγωγούς μέχρι ένα (1) στρέμμα από τους Δήμους, για δε μεγαλύτερες εκτάσεις από την Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με βάση τις δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών.

Κατά την τρέχουσα φορολογική περίοδο για το παραγόμενο τσίπουρο ισχύει η εφάπαξ και κατ’ αποκοπή φορολόγηση ήτοι: 0,59 € το κιλό ετοίμου προϊόντος το οποίο υπολογίζεται στην ποσότητα των στέμφυλων με συντελεστή 18%.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Το προϊόν πρέπει να διατίθεται χύμα, χωρίς οποιοσδήποτε μορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό.

Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται πρόστιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ν.2969/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον ν.4446/2016.