Για τον Σύλλογο Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερρών: Τακτική Γενική Συνέλευση και Εκλογές

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 06.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου (Β. Βασιλείου 12) με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη :

  1. Απολογισμός δράσης 2020 – 2021. Πρόγραμμα δράσης 2022 – 2023.
  2. Οικονομικός απολογισμός 2020 – 2021. Προϋπολογισμός 2022 – 2023.
  3. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Διάφορα

Σε περίπτωση, που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα ψήφου, αλλά και υποψηφιότητας, έχουν όλα τα μέλη, που είναι ταμειακά εντάξει και έχουν εγγραφεί στο Σύλλογο τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τις εκλογές.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση προς το Δ.Σ. μέχρι τη μέρα των εκλογών.