Την Παρασκευή 26 Μαρτίου Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

Η 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών, θα γίνει δια τηλεδιασκέψεως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00′,

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX,

για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι

«Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου»