Παναγιώτης Σπυρόπουλος: Σύμβαση Για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης βλαβών γέφυρας ποταμού Αγγίτη

Συμπληρωματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες
αποκατάστασης βλαβών γέφυρας ποταμού Αγγίτη», υπέγραψαν χθες,
Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης
Σπυρόπουλος
και ο ανάδοχος εργολάβος.

Η νέα συμπληρωματική σύμβαση που υπέγραψαν ο Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο ανάδοχος εργολάβος ύψους 25.198,60 ευρώ
θα έχει διάρκεια 6 μήνες από την αρχική σύμβαση που ήταν ύψους 50.399,99
ευρώ.

Η επιφάνεια σκυροδέματος των βάθρων της γέφυρας του π. Αγγίτη
πλησίον της Τοπικής Κοινότητας Σ.Σ. Αγγίστας της Π.Ε. Σερρών έχει υποστεί
φθορές λόγω διάβρωσης του οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την
ενανθράκωση του σκυροδέματος

Με την εν λόγω εργολαβία προβλέπονται να γίνουν εργασίες
αποκατάστασης των επιφανειών του σκυροδέματος που έχουν υποστεί
φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την
ενανθράκωση του σκυροδέματος, ανέφερε ο
Aντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης
Σπυρόπουλος
.

Συγκεκριμένα, θα γίνει με εφαρμογή
αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων.

Το εν λόγω έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90 %, ενώ στο αμέσως
επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα μετά τις γιορτές, αναμένεται να
ολοκληρωθεί πλήρως.

Δείτε επίσης