Συνάντησης εργασίας τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου Σερρών

Ο κοινός προγραμματισμός έργων και ο συντονισμός δράσεων σε μια σειρά από ζητήματα αποτέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου Σερρών 

Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ. Παρέστησαν από την πλευρά της ΔΕΥΑΣ ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Γερμανός Καμελίδης, ο Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαφαρίκας, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Στέλιος Σπύρου και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αποχέτευσης Δημήτριος Παπαδόπουλος.

Ο Δήμος Σερρών εκπροσωπήθηκε από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας Γεώργιο Νυχτοπάτη, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών  Χρήστο Πάλλα, την Προϊσταμένη του Τμήματος Οικοδομικών Έργων-Οδοποιΐας-Υδραυλικών Έργων και Υπηρεσιών Αικατερίνη Μαρινάκη και τον πολιτικό μηχανικό Αλέξανδρο Τσινίογλου.

Διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για μια σειρά από θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Την συνάντηση απασχόλησε ο προγραμματισμός των έργων της ΔΕΥΑΣ, σε συνδυασμό με τις ασφαλτοστρώσεις που ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο Δήμος Σερρών, τόσο στην περιοχή της Σιγής, όπου επίκειται η έναρξη εργασιών για την αποχέτευση ομβρίων, όσο και σε άλλες περιοχές. 

Επιβεβαιώθηκε η πολύ καλή συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου Σερρών και συζητήθηκαν τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυσή της.

Τόσο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος όσο και Αντιδήμαρχος Σερρών Γεώργιος Νυχτοπάτης διαβεβαίωσαν ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών είναι ανοιχτοί και υπάρχει αγαστή συνεργασία για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων επ’ ωφελεία των πολιτών του Δήμου Σερρών.

Διαβάστε επίσης για το Νοσοκομείο Σερρών: