Τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα για το Δήμο Βισαλτίας

Τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα για το Δήμο Βισαλτίας

Τακτίκη συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο: Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού 2.651,30 €  για πρόστιμα ΚΟΚ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  2ο:Έγκριση 24ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ  3ο:Έγκριση 25ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2019.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 4ο:Τροποποίηση της υπ΄αριθ.115/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο  Γ του αποφασιστικού μέρους αυτής , για τον ορισμό νέων εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης : «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης στους τομείς Β  C και D της Δ.Κ.Νιγρίτας».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 5ο:Ορισμός  εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής  Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης :«Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο:Σύσταση επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί Δημαρχείου Νιγρίτας». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 7ο:Σύσταση επιτροπής Προσωρινή-Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση Αποχετευτικού δικτύου Σιτοχωρίου». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 8ο:Σύσταση επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ  ΛΕΥΚΟΤΟΠΟ ». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 9ο:Σύσταση επιτροπής Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 ΘΕΜΑ 10ο:Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση ΣΑΠΟ της πράξης με τίτλο :«ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ». 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση καταβολής  αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας . 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Βαδαρλής Β.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Κ.Καραμανλή και Αχιλλέως γωνία  στη Νιγρίτα .

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου (καταστήματος) που βρίσκεται επί της οδού Αχιλλέως 1  στη Νιγρίτα .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου( αναψυκτήριο) που βρίσκεται στη Θέση Χιλιόδεντρα Τερπνής .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αηδονοχωρίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ   συνολικού ύψους «8.101,94» ΕΥΡΩ ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στη Δ.Κ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ   συνολικού ύψους «8.101,94» ΕΥΡΩ ( περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.24%).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 19ο:Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βισαλτίας στην    Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής  Σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης :«Προσαρμογή παιδικών σταθμών ΔΗ.Κ.Κ.Π.Π.Π.Α. Δήμου Βισαλτίας στις προδιαγραφές του Π.Δ.99/2017».

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

ΘΕΜΑ 20ο: Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη  και της Επιχείρησης.

Εισηγητής:Ο Διευθυντής του Δήμου κ.Καρτερός Μ.

ΘΕΜΑ 21ο:Τροποποίηση του Κανονισμού  Λειτουργίας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ.

Ορισμός μελών για τη συγκρότησή της .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

Διαβάστε επίσης:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here