Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών

28 τα θέματα στην ημερήσια διάταξη

Την 9 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨, θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά κεκλεισμένων των θυρών

Τα θέματα του Δημοτκού Συμβουλίου έχουν ως εξης:

ΘΕΜΑ   1ο: Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αρχικής δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας με το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Σερρών, για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης συλλογικών οργάνων ΟΤΑ (εφαρμογή με διακριτικό τίτλο ¨OpenPnyka¨).   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ. 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση ανταλλαγής ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Σερρών με ακίνητο ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ Σερρών.        

                        Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση γηπέδων στην περιοχή Αεροδρομίου στον Α.Σ. Ανατολή Σερρών (1800).                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ   4ο: Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την διοργάνωση των εκδηλώσεων ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ 2020¨.                         

                        Εισηγήτρια: H Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρ.   

ΘΕΜΑ   5ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  ¨Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών¨.                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ   6ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και αγορά μετοχών από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. ¨ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.¨.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ   7ο: Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 ¨περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων¨.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 161/2020 ΑΔΣ: «Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Δίκτυο με την επωνυμία ¨ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α.¨ και διακριτικό τίτλο ¨ΠΟΛΙΣ-ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ¨». 

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 204/2020 ΑΔΣ: «Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Ελλάδα 2021-Σέρρες 2021-200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821¨». 

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.  

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στα έξοδα ταφής άπορων δημοτών.  

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ. 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση της αριθ. 441/18684/08-07-2020 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την παροχή εντολής σε εξωτερικό Δικηγόρο, να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Σερρών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την συζήτηση της ένδικης διαφοράς του Δήμου Σερρών με την εταιρία με την επωνυμία ¨ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ¨.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση της αρ. 7/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση χώρου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨ για την πραγματοποίηση επιμορφωτικών μαθημάτων ορθοφωνίας.                                                                                                                                     

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Σιαμάγκας Δ.  

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση της αρ. 139/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με τίτλο: ¨Έγκριση ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφε-λούς Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών έτους 2019¨.            

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Γάτσιος Ι. 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση διενέργειας για την παροχή υπηρεσίας ¨Καθαριότητα κτηρίων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών¨ έτους 2021. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς: 

                        α) του Λεϊλεκτσόγλου Ιωάννη του Ονούφριου   και

                        β) του Ντουντού Στέργιου του Γεωργίου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ. 

ΘΕΜΑ  16ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.                                                                                                                                   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  17ο: Τροποποίηση της αρ. 886/2013Α.Δ.Σ. ¨Ψήφιση Κανονισμού χρέωσης και επιβολής προστίμου για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός και εκτός οικισμού¨.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.   

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση βεβαιώσεων δαπανών καθαρισμού ακάλυπτων χώρων δημοτών.          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης των υπ’ αρ. 905 & 906 αγροτεμαχίων αγροκτήματος Άνω Βροντούς.                                                                                                                                    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  20ο: Εκμίσθωση εκ νέου δια δημοπρασίας τμημάτων αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Πεπονιάς.                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε τμήμα δημοτικού αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.                                                                                                

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

 ΘΕΜΑ  22ο: Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας ¨ΜΙΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  23ο: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης υπαίθριων δανειστικών βιβλιοθηκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας: ¨Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2019¨.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Δαπάνες κατεδάφισης επικίνδυνων, ρυμοτομού-μενων και αυθαίρετων κτισμάτων έτους 2019¨.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας έργου: ¨Επανάχρηση   του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.                                                                                                 

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ  27ο: Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.                                                                                                 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.  

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 346 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα.                                                 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Διαβάστε επίσης για τις φυλακές Νιγρίτας: