Για την επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Σερρών Τη Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου η τακτική συνεδρίαση

Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, από τις 11.00 π.μ έως τις 14:00 μεσημβρινή.

Η καταγραφή απόψεων και τοποθετήσεων των μελών,

καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ:

Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»

2ο ΘΕΜΑ:

Πρόταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-2021»

3ο ΘΕΜΑ:      

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 4886 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών για την άδεια λειτουργίας βιοτεχνίας επεξεργασίας επιτραπέζιας ελιάς

4ο ΘΕΜΑ:

Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στον οικισμό Καλά Δέντρα Σερρών για επιχείρηση παραγωγής κουφωμάτων.

5ο ΘΕΜΑ:

Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης   Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας «ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.»

6ο ΘΕΜΑ:       

Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, η ως άνω απόφαση θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

στην πρώτη, μετά την λήψη της απόφασης τακτική συνεδρίαση.