Δήμος Βισαλτίας: Eξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα του τεχνικού προγράμματος!

Μπορεί ο Θεοδωρικάκος να θεωρεί ότι έλυσε το πρόβλημα της κυβερνησιμότητας των Δήμων

Σιγά να μην …

Καθώς στη Βισαλτία εξακολουθεί να υπάρχει το ζήτημα του τεχνικού προγράμματος

Δήμος Βισαλτίας: Πέρασε η εναλλακτική πρόταση τεχνικού προγράμματος από Πλιάκου, Ρακιτζή και Δουβίτσα

Σύμφωνα με την κ.Ρακιτζή, το Δ.Σ. του Δήμου Βισαλτίας, με πλειοψηφία, ενέκρινε την εναλλακτική πρόταση τεχνικού προγράμματος, που κατατέθηκε από τους επικεφαλής, παρατάξεων της αντιπολίτευσης, κ. Πλιάκου, κ. Ρακιτζή και κ. Δουβίτσα.

Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί σύμφωνα με το νόμο και είχε αποδέκτη, εκτός των άλλων, και το Τμήμα Τεχνικών έργων του Δήμου Βισαλτίας, προκειμένου να υπάρξει έκθεση της υπηρεσίας.

Στις 13-11-2020 μου γνωστοποιείται από τον Δήμο, η υπ’ αριθμ. 16709/9-11-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία ακυρώνει την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. , διότι «…Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.».

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης, έγινε από τον Σεπτέμβριο, μια σοβαρή προσπάθεια σύνταξης εναλλακτικής πρότασης τεχνικού προγράμματος.

Αυτή η προσπάθεια στηρίχθηκε από το Δ.Σ. αλλά απορρίφθηκε από την Α.Δ.Μ.Θ. για λόγους τυπικούς.

Η Διοίκηση όφειλε να διαφυλάξει την νομιμότητα της διαδικασίας. Αν το έπραττε, σήμερα θα είχαμε τεχνικό πρόγραμμα.

Στις 20-11-2020 και αφού έχει κοινοποιηθεί η ακυρωτική απόφαση της Α.Δ.Μ.Θ., έχοντας την βάσανο της υπόθεσης, με αίτηση που υπογράφεται από την κ. Πλιάκου, την κ. Ρακιτζή και τον κ. Δουβίτσα, απευθυνόμαστε στον Πρόεδρο του Δ.Σ., υποβάλλουμε και πάλι την πρότασή μας για το Τεχνικό πρόγραμμα και ζητούμε αυτή να υποβληθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να συνταχθεί η σχετική Έκθεση της υπηρεσίας.

Τότε ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει σχετική εισήγηση της υπηρεσίας από τις 23-10-2020 .

Στις 11-12-2020 το Δ.Σ. στηρίζει και πάλι με την ψήφο του, την πρόταση τεχνικού προγράμματος που υποβάλαμε.

Το αν η Α.Δ.Μ.Θ. εγκρίνει ή ακυρώσει και πάλι, την απόφαση του Δ.Σ., είναι ζήτημα της υπηρεσίας αυτής και του κατά πόσο αντιλαμβάνεται τον ρόλο του Δ.Σ. ως δημοκρατικού, αποφασιστικού οργάνου.

Η αντιπολίτευση –αυτή έστω η ευνουχισμένη από τους νόμους του κ.Θεοδωρακάκου- χρέος έχει να ελέγχει, να κρίνει, να επαινεί όταν πρέπει, αλλά και να προτείνει. Αυτά προσπαθεί να πράττει και η παράταξη την οποία εκπροσωπώ.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να διοικεί με πρόγραμμα, με διαφάνεια, με δημοκρατικό τρόπο. Να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Έχει όλα τα μέσα. Έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία.

Σε λίγες ημέρες τελειώνει το 2020.

Η δημοτική αρχή, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, στήριξε την πολιτική της στην επικοινωνία, στην φωτογραφία, στην διαστρέβλωση κάθε λόγου και πράξης που δεν συμφωνούσε μαζί της, στo να επιρρίπτει ευθύνες στην αντιπολίτευση.

Όμως εγώ θα επιμείνω για μια ακόμη φορά.

Ο ρόλος της παράταξης που εκπροσωπώ, είναι ο έλεγχος αλλά και η επιβράβευση. Είναι η κριτική αλλά και η υποβολή προτάσεων.

Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι θεσμικός, είναι δημοκρατικός, είναι αναγκαίος.

Και η κυβερνησιμότητα των δήμων, επίσης….

Αλλά και η ίδια η δημοκρατία!