Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών: Συνεδριάζει Παρασκευή (28/5)

Η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών θα γίνει δια περιφοράς στις 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:30 π.μ. έως 12:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 2 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Σερρών» στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

2ο ΘΕΜΑ : Έγκριση υποβολής της πρότασης με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακού ιστορικού πάρκου Ηρώων Δήμου Σερρών» στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων.