Τίτλοι τέλους για τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης

Τίτλοι τέλους μετά από 20 χρόνια συνεχούς λειτουργίας για τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης ο οποίος καταργήθηκε την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2022, χωρίς να υπάρχει πρότερη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να τακτοποιηθούν πιθανές εκκρεμότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φορέας ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του υγροτόπου της λίμνης Κερκίνης (υγροβιότοπος που ανήκει στη σύμβαση Ramsar, στη σύμβαση της Βόννης και στη σύμβαση της Βέρνης), ενώ το 2006 θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης με σκοπό την προστασία της περιοχής ως εθνική φυσική κληρονομιά.

Πριν από τέσσερα χρόνια οι αρμοδιότητές του Φορέα είχαν διευρυνθεί, καθώς συμπεριελήφθησαν στην διοικητική και διαχειριστική του εποπτεία όλες οι περιοχές NATURA 2000 του νομού Σερρών, οι οποίες μέχρι τότε δεν ήταν στην αρμοδιότητα κάποιου οργανισμού.

Ο Φορέας από την ίδρυσή του είχε διοικητική αυτοτέλεια και μετά το νόμο 4519/2018 διοικούνταν από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με αντιπροσώπους από την αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ήταν πάντα ευπρόσδεκτοι και συμμετείχαν και τοπικοί φορείς (όπως εκπρόσωποι ξενοδόχων και επαγγελματιών της περιοχής, εκπρόσωποι συνδέσμου κυνηγών).

Στις 10 Ιανουαρίου θα συμπληρωνόταν τρία χρόνια από τον ορισμό του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης, του οποίου είχα την τιμή να είμαι μέλος εκπροσωπώντας την επιστημονική κοινότητα.

Στο διάστημα αυτό, ως διοικητικό συμβούλιο, εγκρίναμε την ένταξη του Φορέα σε διάφορα επιστημονικά προγράμματα  και τη συμμετοχή σε συνέδρια και δρομολογήσαμε έργα βελτίωσης των υποδομών και της προσβασιμότητας στην περιοχή. Κύρια όμως μέριμνά μας αποτέλεσε η αναλυτική συζήτηση και τεκμηριωμένη γνωμοδότηση πάνω σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή αιτήσεις για αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές δικαιοδοσίας του Φορέα (περισσότερες από 140 γνωμοδοτήσεις στην τριετία που πέρασε).

Έχω την πεποίθηση ότι με την συνεργασία του έμπειρου προσωπικού, τις εξειδικευμένες γνώσεις των μελών του Δ.Σ. και την διαφορετική οπτική σκοπιά που είχε ο καθένας μας, καταλήξαμε σε ουσιαστικές και τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις, με στόχο πάντα την αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον και την άγρια χλωρίδα και πανίδα που διαβιεί στο οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης και στις προστατευόμενες περιοχές.

Πλέον και κατ’ εφαρμογή του νόμου 4685/2020 η αρμοδιότητα των γνωμοδοτήσεων για δραστηριότητες σε προστατευμένες περιοχές μεταφέρεται στο πενταμελές Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ με έδρα την Αθήνα, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για όλη την Ελλάδα.

Αυτά ανέφερε σε επιστολή της η δημοτική σύμβουλος Σερρών και πρώην μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης Δρ. Παρθένα Χαραλαμπίδου που είναι Γεωπόνος – Βιοτεχνολόγος M.Sc.

Από την δημοσίευση του ΦΕΚ και εντεύθεν ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης μαζί με τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης της Κορώνειας-Βόλβης στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, θα αποτελούν ένα υπηρεσιακό τμήμα ως Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Θένια πάντως βγήκε θετικός και ο Τσίπρας στον κορονοιό

Θα μου πεις πάντα κοντά στον λαό…

Σωστά;