Για το εγγυημένο αγροτικό κεφάλαιο κίνησης μέχρι 200.000 ευρώ με κριτήριο τζίρου!

Ανοίγει τις επόμενες ημέρες το Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων για αγρότες που θέλουν να λάβουν κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Και αυτά χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο και χωρίς καμία απαίτηση επένδυσης, ενώ δυνητικά δικαιούχοι του εγγυημένου κεφαλαίου κίνησης είναι οι αγρότες που θα θεωρηθούν σύμφωνα με κριτήρια που θα θέσει η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα ως «πληττόμενοι» από την πανδημία

Με βασικό κριτήριο τον τζίρο μέχρι 200.000 ευρώ το εγγυημένο αγροτικό κεφάλαιο κίνησης

Με βασικό κριτήριο τον τζίρο της κάθε επιχείρησης ανοίγει μέσα στην εβδομάδα το Πληροφοριακό Σύστημα αιτήσεων για αγρότες που θέλουν να λάβουν κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς επιχειρηματικό σχέδιο και χωρίς καμία απαίτηση επένδυσης

Δικαιούχοι του εγγυημένου κεφαλαίου κίνησης θα είναι οι αγρότες που θα θεωρηθούν σύμφωνα με κριτήρια που θα θέσει η κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα ως «πληττόμενοι» από την πανδημία, όπως για παράδειγμα η απόδειξη μείωσης τζίρου.

Το δάνειο θα είναι εγγυημένο κατά ένα ποσοστό από τα κεφάλαια που παρέχει ήδη το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συμμετέχουσες τράπεζες στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Τράπεζα Πειραιώς, η ProCredit, η Εθνική Τράπεζα, η EUROBANK και η Παγκρήτια Τράπεζα

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα για να λάβει κάποιος αγρότης κεφάλαιο κίνησης από το συγκεκριμένο εργαλείο έπρεπε να καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο και τα κεφάλαια κίνησης δινόντουσαν μόνο εάν ο δικαιούχος τα συνδύαζε με επενδυτικό κεφάλαιο.

Σύµφωνα από τις διαχειριστικές αρχές των Προγραµµάτων, τα οφέλη στους τελικούς αποδέκτες µε βάση τα προϊόντα που προσφέρουν οι Τράπεζες που συµµετέχουν στο εν λόγω Ταµείο είναι:

Απαιτούµενες εξασφαλίσεις: Τέσσερα στάδια: 50% µείωση, 60% µείωση και όχι περισσότερο από 40% του δανείου, 80% µείωση και 100% µείωση υπό προϋποθέσεις.

Επιτόκιο δανεισµού: Τρία στάδια: 20% µείωση και το ύψος του επιτοκίου όχι υψηλότερο από 6,5%. Μείωση κατά τουλάχιστον 0,5 µονάδες του επιτοκίου. Μείωση από 0,5 έως 1,25 µονάδες του επιτοκίου ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη.
Κόστη συναλλαγής: Μείωση 20%.

Οι έκτακτες ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού Ακατάσχετες και αφορολόγητες

Σύμφωνα πάντα με το ΦΕΚ Α’256, όταν ψηφίστηκε ο νόµος υπ’ αρίθµ 4764 «Ρυθµίσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδηµίας Covid-19, την ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απονοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση οφειλών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» οποιασδήποτε µορφή επιδότησης έχει καταβληθεί στον αγρότη λόγω κορονοϊού, δεν µπορεί κανείς (∆ηµόσιο ή τράπεζες) να τις πειράξει.

Είναι αφορολόγητες και δεν µπορούν να κατασχεθούν σε καµία περίπτωση.

Διαβάστε περισσότερα σερραϊκά νέα στη συνέχεια