30/01/2023
4.3 C
Serres

Για το 5ο αρδευτικό του ΤΟΕΒ Φυλλίδας: 40 εκατομμύρια ευρώ!

Μετά από 60 χρόνια το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο Κώστας Καραμανλής σε συνεργασία με το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης προχωρούν μέσω ΣΔΙΤ και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στην υλοποίηση του 5ου αρδευτικού του ΤΟΕΒ Φυλλίδας.

Με στόχο της σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων πέρνει μπρος ένα έργο πνοής για το Νομό μας και με διαδικασία υλοποίησης του έργου τη μέθοδο ΣΔΙΤ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 40.000.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με το έργο να έχει ήδη προταθεί για συγχρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης.


Κώστας Καραμανλής: Έργο πνοής το αρδευτικό Φυλλίδας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε ανέκαθεν στο άμεσο πρόγραμμά της την ωρίμανση του έργου: « 5ο Αρδευτικό Δίκτυο Σερρών (Φυλλίδος) Δ. Νέας Ζίχνης », και σήμερα προχωρά στην διαδικασία υλοποίησης του έργου με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 40.000.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με το έργο να έχει ήδη προταθεί για συγχρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Ήδη το τμήμα μελετών του υπουργείου υποδομών έχει προχωρήσει στην ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ωρίμανση και την προώθηση του έργου και φυσικά την τεχνική ωρίμανση της πρότασης

Το έργο όπως είναι γνωστό αποσκοπεί στην ορθολογική υδροδότηση και αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων 40.000 στρεμμάτων, στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών στις εν λόγω περιοχές και στην ανύψωση του εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού πληθυσμού. 

Επιπλέον, θα συμβάλλει θετικά στη διατήρηση των υδατικών πόρων των περιοχών και στην καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού.

Για την πλήρη ωρίμανση του ανωτέρω έργου και τη σύνταξη του απαιτούμενου φακέλου αίτησης υλοποίησης του έργου μέσω ΣΔΙΤ στην αρμόδια Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ απαιτούνται, συνοπτικώς, να πραγματοποιηθούν: η συλλογή στοιχείων πεδίου, η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, ο έλεγχος των υπαρχουσών μελετών και τεκμηρίωση των προτεινόμενων έργων αρδευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων και λοιπών υποδομών άρδευσης.

Επιπρόσθετα, απαιτείται ο σχεδιασμός της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεδιαχείρισης – τηλεμέτρησης όλων των αρδευτικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στο ισοζύγιο παροχών και στην παράλληλη αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους με ελαχιστοποίηση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω σύγχρονων μεθόδων και μέτρηση της κατανάλωσης του νερού άρδευσης.

Εκτός από το σύστημα τηλεμετρίας-τηλεελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, απαιτείται και ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης άρδευσης με αξιοποίηση τεχνολογιών, το οποίο βασιζόμενο στην παρακολούθηση κάποιων μεγεθών σε πραγματικό χρόνο (π.χ. υγρασία, θερμοκρασία εδάφους) και άλλων δεδομένων (π.χ. είδος των καλλιεργειών) εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των συνθηκών του περιβάλλοντος στη διαδικασία παραγωγής (πρόβλεψη ασθενειών, εκτίμηση όγκου παραγωγής, χρονική στιγμή συγκομιδής κ.λπ.), καθώς και προσδιορίζει τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό διαμορφώνοντας κατάλληλα προγράμματα άρδευσης για τους αγρότες.

Ήδη δύο ώριμα έργα, το φράγμα Μιναγιώτικο στην Πύλο και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ΤΟΕΒ Ταυρωπού στην Καρδίτσα, κάνουν πρεμιέρα στο πρόγραμμα αρδευτικών έργων μέσω ΣΔΙΤ «Ύδωρ 2.0», καθώς επίσης και άλλα έξη έργα αποφασίστηκε να ενταχθούν στην πρώτη δέσμη του προγράμματος «Ύδωρ 2.0».

Τα 8 έργα είναι:

– Φράγμα Μιναγιώτικο Πύλου και δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Μεσσηνίας)

– Εκσυγχρονισμός δικτύων άρδευσης ΤΟΕΒ Ταυρωπού (ΠΕ Καρδίτσας)

– Έργα μεταφοράς νερού από Ποταμό Νέστο στην κοιλάδα της Ξάνθης (Π.Ε. Ξάνθης)

– Λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου)

– Φράγμα και Δίκτυο Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας και δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου)

– Φράγμα στο Μπουγάζι Δομοκού και αρδευτικό δίκτυο (Π.Ε Φθιώτιδας)

– Φράγμα στο Λιβάδι Αράχοβας, Αρδευτικό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο

– Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια – Ορφανά Καρδίτσας

Εκτός από τους αγρότες, το πρόγραμμα αρδευτικών έργων αναμένει με έκδηλο ενδιαφέρον και η αγορά, μιας και ενδιαφέρον για τα έργα ΣΔΙΤ του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» εκδηλώνουν όλες οι κατασκευαστικές και οι εταιρείες διαχείρισης υδάτων στην Ελλάδα, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από το εξωτερικό για να χρηματοδοτήσουν τα πρότζεκτ.