Για το ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου: 9.072.867,96 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπογράφτηκε χθες η σύμβαση του πρώτου υποέργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ D800 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (3ο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α5» συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.066.400,00 ευρώ, ενώ ακολουθεί άμεσα και η δημοπρασία του δεύτερου υποέργου  , ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής  προσφορών ορίστηκε η Τετάρτη στις 8/12/2021 για την “ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» συνολικού προϋπολογισμού 8.006.467,96  ευρώ

Ο «Εκσυγχρονισμός ορθολογικής διαχείρισης και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου», συνολικού προϋπολογισμού 9.072.867,96 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .

Επίσης στις 26-02-2020 πραγματοποιήθηκε η έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού Εννέα εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (9.072.867,96 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ07200000 της ΣΑΕ 072 του Υπουργείου με δικαιούχο την ΠΕ Σερρών.

Το πολύ σημαντικό αναπτυξιακό αυτό έργο αφορά την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου στις αγροτικές εκτάσεις των αγροκτημάτων της Θερμοπηγής, του Στρυμονοχωρίου, του Χαροπού, του Σιδηροκάστρου, του Χορτερού, του Καμαρωτού και του Βαμβακόφυτου του Δήμου Σιντικής, οπως και του Βαλτερού, του Γεφυρουδίου, της Σκοτούσσας, του Παλαιοκάστρου και του Μελενικιτσίου του Δήμου Ηράκλειας, αλλά και των Κάτω Χριστού, Καλών Δέντρων και Μητρουσίου του Δήμου Σερρών .

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, όπως φαίνεται μπορεί να νοσεί ακόμα από κορονοιό, ευτυχώς ελαφρά, αλλά την δουλειά του δεν την αφήνει…

Σωστά;