Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια: Εγκρίθηκαν σε πολλές περιοχές του Νομού μας

Εγκρίθηκε στο Γ’ τμήμα των Προγραμμάτων εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων η σύνταξη των μελετών για τις ακόλουθες περιοχές της ΠΕ Σερρών.

Στο ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ), στο ΔΗΜΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ), στο ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΕ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΗ), στο ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΕ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ, ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ, ΠΡΩΤΗΣ), στο ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (ΔΕ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ), στο ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (ΔΕ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΣΤΡΥΜΩΝΑ) και στο 

ΔΗΜΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (ΔΕ ΝΙΓΡΙΤΗΣ, ΑΧΙΝΟΥ, ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ)

Η πρόταση και η ιεράρχιση των περιοχών ένταξης  έγινε από τους φορείς η δε ένταξη των σχετικών μελετών στα εν λόγω Προγράμματα ΕΠΣ έχει ως γνώμονα την επίλυση χρόνιων προβλημάτων ή την ριζική και αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών ή έκτακτων περιστάσεων και ιδίως την αντιμετώπιση κρίσιμων χωρικών προβλημάτων, την προώθηση έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, τα προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας, την αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών από φυσικές καταστροφές, ή τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Τα Προγράμματα εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων εγκρίνονται τμηματικά, με χρονικό επιμερισμό των αναθέσεων των μελετών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως την 30η Ιουνίου 2025.

Τα Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού σκοπό έχουν την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και παράλληλα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και εν γένει την ορθολογική οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας.

Θα μου πεις τόσα χρόνια παλεύουμε και ακόμα δεν αποκτήσαμε ένα κανονικό κτηματολόγιο ούτε για το δημόσιο, ούτε για τους ιδιώτες και τώρα θέλεις και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια;

Προφανώς και όλοι μας προσδοκούμε το καλύτερο για τον τόπο μας

Ιδιαίτερα σε περιοχές που η προστιθέμενη αξία είναι χαμηλή και είναι απαραίτητο να πάρουν χρήματα από την Ευρωπαική Ένωση.