Με υπογραφή Τζιτζικώστα Πράσινο Σημείο στην Ηράκλεια Σερρών

Την Ηράκλεια, μετά τον Δήμο Σερρών, επέλεξε η Περιφέρεια για την κατασκευή
Πράσινου Σημείου
Για την Διαχείριση των Απορριμμάτων

Πράσινο σημείο διαχείρισης απορριμμάτων θα αποκτήσει και ο Δήμος Ηράκλειας
Σερρών, μετά τον κεντρικό Δήμο Σερρών,
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, με σκοπό οι πολίτες του Ηράκλειας να φέρνουν χωριστά τα
συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα
προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Μετά την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα
θα αποκτήσει και ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών,
μετά τον κεντρικό Δήμο Σερρών, Πράσινο σημείο, με χρηματοδότηση της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Πράσινο Σημείο περιλαμβάνεται στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του
Δήμου και έχει ενταχθεί στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών
αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος Ηράκλειας είναι ο δεύτερος μετά τον κεντρικό Δήμο Σερρών, που αποκτά
Πράσινο Σημείο, το οποίο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες του
Ηράκλειας να φέρνουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή
χρησιμοποιημένα αντικείμενα προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση
ή για επαναχρησιμοποίηση.

«Με τα Πράσινα Σημεία προωθούμε μια καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων,
που αποτελούν μείζον ζήτημα των σύγχρονων κοινωνιών.

Η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
, μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
κατασκευάζει Πράσινα Σημεία στα αστικά κέντρα με ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να
προστατεύσει το περιβάλλον και ταυτόχρονα να διαχειριστεί με σύγχρονο και
σωστό τρόπο τα απόβλητα, βελτιώνοντας σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και τις
συνθήκες καθημερινότητας των πολιτών.

Κυρίως όμως εκπαιδεύουμε τις νεότερες
γενιές, προκειμένου να σέβονται το περιβάλλον και να συμβάλλουν ενεργά σε μια
καλύτερη καθημερινότητα», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Bασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου στην Ηράκλεια είναι η διαλογή στην πηγή
και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Επίσης, στόχος είναι η συγκέντρωση
ανακυκλώσιμων υλικών χωρίς κόστος συλλογής, η συλλογή των ρευμάτων για τα
οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο ή εύκολα προσβάσιμο δίκτυο συλλογής καθώς και
αποδέκτης αυτών, η μείωση των αποβλήτων προς ταφή, αλλά και η εκπαίδευση –
ευαισθητοποίηση στη διακριτή συλλογή όλων των δυνατών ρευμάτων.

Το Πράσινο Σημείο της Ηράκλειας έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και προβλέπεται να κατασκευαστεί εντός δημοτικού γηπέδου του
Δήμου Ηράκλειας και εκτός ορίων οικισμού.

Στο πλαίσιο του έργου έχουν προγραμματιστεί και δράσεις ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των κατοίκων για το Πράσινο Σημείο και την ευαισθητοποίησή τους για την ενεργή συμμετοχή τους, που
είναι απαραίτητη για την επιτυχία της υποδομής.

Πέραν της εκστρατείας προβολής
και των ενημερωτικών φυλλαδίων, ο Δήμος θα στείλει ενημερωτικές επιστολές
στους πολίτες, ενώ θα λειτουργήσει και περίπτερο ενημέρωσης για την προσωπική
επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τους πολίτες και σχολικές
δραστηριότητες.

Τι είναι το Πράσινο Σημείο

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να
φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, Α.Η.Η.Ε.), μικρά επικίνδυνα
απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη
αποβλήτων.

Βασικός σκοπός του Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο
διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:

-Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

-Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.

-Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών.

-Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή.

Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο
και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και
την έκταση που καταλαμβάνουν και σε αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται
δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Δείτε επίσης