Ο Βασίλης Τερζής ρωτά για τις προσλήψεις του Δήμου Σερρών!

Τους «δικούς τους» ποιος τους προσέλαβε;

Την άποψη του για τις προσλήψεις που έκανε ο δήμος Σερρών, σχολίασε ο
δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, κ. Βασίλης Τερζής.

Συγκεκριμένα ο
Βασίλης Τερζής τα έβαλε με την δημοτική αρχή για τις προσλήψεις:
«Προσλήψεων Covid το ανάγνωσμα..»

Βασίλης Τερζής: Δε χρειάστηκε πολύ, μόλις πέντε λεπτά, για να βρω δύο ανακοινώσεις Δήμων, για
την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΡ. 212 του Ν.
3584/07, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών και
συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με
το ΑΡ. 74 του Ν. 4745/2020.

Είναι οι γνωστές ταχύρρυθμες, εδώ και ένα χρόνο,
προσλήψεις συμβασιούχου προσωπικού, διάρκειας 4 έως 8 μηνών λόγω Covid.
Στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων και στον Δήμο Καλλιθέας
Αθηνών, 144 και 62 άτομα αντίστοιχα προσλήφθηκαν με Επίσημη πρόσκληση
ενδιαφέροντος.

Βασίλης Τερζής: Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε δημοσιευμένος πίνακας (Α)
συγκεκριμένων θέσεων και ειδικοτήτων όπως και πίνακας (Β) με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα προσόντα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα).

Της ανακοίνωσης ακολουθούσαν οδηγίες και επεξηγήσεις και το πιο σημαντικό
υπόδειγμα Αίτησης και Υπεύθυνης δήλωσης τα οποία καταθέτονταν, στην πρώτη
περίπτωση, στο πρωτόκολλο του Δήμου και ηλεκτρονικά στον δεύτερο Δήμο, μέσα
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στις ανακοινώσεις αναφέρεται πως οι θέσεις προέκυψαν σύμφωνα με τον
 Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) των Δήμων, τις ανάγκες και τις
εισηγήσεις των προϊσταμένων, διευθυντών και τμηματαρχών.

Και όλα αυτά μέσα στην καραντίνα, με το προσωπικό να λειτουργεί σε συνθήκες
τηλεργασίας και αδειών ειδικού σκοπού, τις «ανάγκες» και τα χρονοδιαγράμματα
να πιέζουν.

Βασίλης Τερζής: Στον Δήμο μας, στις Σέρρες, υπήρξαν πρόσκληση και αιτήσεις;

Από ποιόν πίνακα ενδιαφερομένων έγινε η επιλογή;
Με ποια κριτήρια; (τυπικά προσόντα, εμπειρία, εισοδηματικά και οικογενειακά).
Είχαμε ειδικές κατηγορίες;
Σε ποιο γραφείο κατέθεταν τα «διαπιστευτήρια» τους!!!

Να προσθέσω, Νόμιμα δεν έγιναν όλα αυτά, αλλού όμως ΕΓΙΝΑΝ…
Διερωτώμαι, μήπως ο Covid και η πανδημία δεν αποτελούν μόνον πληγή, πόλεμο
και ασύμμετρη απειλή αλλά και ευκαιρία…
«…να γεννηθεί το καινούργιο… να κερδίσουμε το σεβασμό σας…»

Εσύ ήσουν που το έλεγες!!!            
Αν ειλικρινά Βασίλη ενδιαφερόσουν για να μάθεις για τις όποιες προσλήψεις, θα
σου πρότεινα να βάλεις το θέμα καταρχήν στην παράταξη σου
Έχοντας φυσικά στα χέρια σου τα ονόματα που προσλήφθηκαν

Εκεί θα ρωτήσεις ποιοι έβαλαν τα παιδιά τους, τις αδελφές και τους λοιπούς
συγγενείς και στην συνέχεια θα μπορούσες να φέρεις το θέμα στο Δ.Σ.
Εκτός κι αν δεν έχεις την σύμφωνη γνώμη τους!
Ή έχω άδικο;

Δείτε επίσης