Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος: «Να μη διακινδυνέψουμε τις επόμενες γενιές για το νερό»

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ως ομιλητής του Serres Agribuisness, αναφέρθηκε στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων και διαμόρφωσης κουλτούρας νερού, υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα της διαφύλαξης αυτού του φυσικού αλλά και κοινωνικού αγαθού.

Παρουσίασε ως παραδείγματα ορθής διαχείρισης υδατικών πόρων την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της ΔΕΥΑΣ με τη δημιουργία του Διυλιστηρίου νερού στον Άγιο Ιωάννη, που θα αξιοποιεί επιφανειακά νερά προφυλάσσοντας τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και θα εξοικονομεί ενέργεια με την απενεργοποίηση ενεργοβόρων γεωτρήσεων.

Τα “έξυπνα” υδρόμετρα που θα εγκατασταθούν στο σύνολο του Δήμου Σερρών θα συμβάλλουν περαιτέρω στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Παρουσίασε, επίσης, τη δυνατότητα χρήσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που θα προέρχονται από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός).
Σημαντικό “στοίχημα” χαρακτήρισε ο κ. Χαλκιόπουλος τη μείωση της υπεράρδευσης στον αγροτικό τομέα. Έκρινε αναγκαία την υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης, σημειώνοντας ότι σύντομα η πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων θα συνδέεται με τη μείωση της ενέργειας και της κατανάλωσης νερού.

Τέλος, ως κεντρική πρόκληση περιέγραψε τη διαφύλαξη του κύκλου του νερού, ώστε να μη διακινδυνέψουμε τις επόμενες γενιές και τη δυνατότητα να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Χθες είδαμε πως οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του νέου προέδρου και του δημάρχου μπήκαν στις ράγες και ολοι ελπίζουν πως η συνεργασία όλων των φορέων της πόλης μόνο καλό έχουν να προσφέρουν …