RADAR: Τάχιστη Αξιολόγηση Δυσλεξίας και Ανωμαλιών της Ανάγνωσης

Η ανάγνωση αποτελεί μια πολύπλοκη γνωστική διαδικασία αποκωδικοποίησης συμβόλων με σκοπό την εξαγωγή νοήματος

Για να μπορέσει να διαβάσει κάποιος θα πρέπει να τροποποιήσει ή να «εκπαιδεύσει» τον εγκέφαλό του καθώς η ανάγνωση είναι μια επίκτητη ανθρώπινη ικανότητα, η οποία έχει πολλά κοινά με την ομιλία.

Πολλά παιδιά σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους δυσκολεύονται να διαβάσουν και αυτή η αδυναμία τα ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή τους.

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Είναι μια ειδική και σημαντική διαταραχή στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί στη νοητική ηλικία, στα προβλήματα οπτικής οξύτητας ή στην ανεπαρκή φοίτηση.

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή ανικανότητα

Η δυσλεξία είναι μια μαθησιακή ανικανότητα που εκδηλώνεται ως δυσκολία στην αποκωδικοποίηση και κατανόηση κειμένου και δεν πρέπει να συγχέεται με άλλες μαθησιακές ανικανότητες οι οποίες προκύπτουν από αδυναμίες στην όραση και στην ακοή, από χαμηλή νοημοσύνη ή από ελλιπή εκπαίδευση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα δε στη δυσλεξία παγκοσμίως, αποτελεί το γεγονός ότι τα ποσοστά διάγνωσής της εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να είναι πολύ χαμηλά.

Σήμερα πλέον έχουμε τη δυνατότητα μέσω της παρακολούθησης των κινήσεων του ματιού πάνω στο κείμενο μπορούμε να παρατηρήσουμε μοτίβα και συμπεριφορές που διαφοροποιούν ένα τυπικό αναγνώστη από ένα αναγνώστη που έχει κάποια αναγνωστική δυσκολία.

Αυτό ακριβώς είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της Μεθόδου R.A.D.A.R (Rapid Assessment for Dyslexia and Abnormalities in Reading – Τάχιστη Αξιολόγηση Δυσλεξίας & Ανωμαλιών της Ανάγνωσης).

Με το RADAR μπορούμε να περιγράψουμε πλήρως την αναγνωστική διαδικασία χρησιμοποιώντας πάνω από 25 αναπαράξιμες παραμέτρους έτσι ώστε να δούμε με λεπτομερώς που δυσκολεύτηκε ο αναγνώστης και να βοηθήσουμε τον ειδικό να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης.

H μέθοδος RADAR είναι ένα πολυπαραμετρικό εργαλείο που αξιολογεί εύκολα και γρήγορα την αναγνωστική ευχέρεια ενός παιδιού.

Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφούν συγκεκριμένες ποσοτικές μετρήσεις σχετικά με ένα πλήθος παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου.

Δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν αντικειμενικά και μετρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο συγκέντρωσης του αναγνώστη, τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης και σύνθεσης των λέξεων καθώς και την αναγνωστική του ευχέρεια.

Το R.A.D.A.R. μπορεί να αποτελέσει ένα γρήγορο screening test για μαθησιακές δυσκολίες σε όλα τα σχολεία, καθώς μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να αναγνωριστεί αν το αναγνωστικό μονοπάτι ενός παιδιού είναι τυπικό ή όχι.

Σε παιδιά με «αρνητικό» R.A.D.A.R. η πιθανότητα να ΜΗΝ έχουν δυσλεξία κυμαίνεται σε ποσοστό άνω του 99%.

 Έτσι, φιλτράρεται πολύ γρήγορα ο αριθμός των παιδιών που έχουν φυσιολογικό αναγνωστικό μονοπάτι, ενώ τα παιδιά που δεν έχουν φυσιολογικό αναγνωστικό μονοπάτι, παραπέμπονται στον ειδικό για περαιτέρω έλεγχο

Μια αποτίμηση ανάγνωσης μέσω του R.A.D.A.R. παρέχει υψηλής ακρίβειας και μεγάλης ταχύτητας μετρήσεις και στατιστικά το οποίο δίνει στους ειδικούς τη δυνατότητα:

  • να έχουν την επιστημονική παρατήρηση της ανάγνωσης σε πραγματικό χρόνο, με φυσιολογικό τρόπο και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση,
  • να συγκρίνουν την ανάγνωση του παιδιού με άλλα παιδιά ίδιας ηλικίας και εκπαίδευσης και να το τοποθετούν στο πληθυσμό,
  • να εντοπίσουν τα ποιοτικά στοιχεία του κειμένου που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσκολία (μέγεθος λέξεων, δίφθογγοι κλπ.) τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση, και να δημιουργήσουν έτσι ένα συγκεκριμένο πλάνο θεραπείας
  • να αποτυπώνουν και να αξιολογούν το βαθμό βελτίωσης και προόδου ενός ατόμου πριν και μετά τη θεραπεία
Η παραπάνω αξιολόγηση μπορεί να εντοπίσει με ακρίβεια και αντικειμενικότητα εάν το παιδί δυσκολεύεται κατά την ανάγνωση και σε ποια σημεία, με ακρίβεια συλλαβής.
Πρόκειται για μια πλήρη μαθησιακή αξιολόγηση της αναγνωστικής επάρκειας του παιδιού σας με μια εντελώς καινούργια μεθοδολογία.

Νικόλαος Σ. Τσικλής MD, MSc, PhD

Χειρούργος Οφθαλμίατρος                                                                                         

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Οπτική και Όραση»                                                 

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μετεκπαιδευτείς στη Διαθλαστική Χειρουργική  στο Β.Ε.Μ.Μ.Ο. Ηρακλείου Κρήτης                                                    

Εθνικής Αντίστασης 3, (3ος όροφος),Πλατεία Ελευθερίας, Σέρρες                                                                                            

Τηλ: 23210 67390 – Κιν: 6972 078039,  e-mail:[email protected]

Το R.A.D.A.R. δεν έχει σκοπό ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ να αντικαταστήσει τους εξειδικευμένους και καθ’ύλην αρμόδιους (λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους κλπ) επιστήμονες του χώρου, αλλά να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των ειδικών στις αναγνωστικές δυσκολίες και ειδικότερα της δυσλεξίας.

 
 

H Μέθοδος RADAR

·         Είναι γρήγορη: Διαρκεί μόλις 15 λεπτά.
·         Είναι εύκολη: Αρκεί να διαβάσεις ένα κείμενο από την οθόνη.
·         Είναι αντικειμενική: Στα αποτελέσματα δεν μεσολαβεί καθόλου ο ανθρώπινος παράγοντας.
·         Είναι ακριβής: Τα ποσοστά επιτυχίας είναι μεγαλύτερα του 99%.
·         Φιλική προς τον αναγνώστη: Δεν χρειάζεται να φορέσει κάποια συσκευή.
·         Καθόλου παρεμβατική: Ο αναγνώστης απλά διαβάζει ένα κείμενο όπως στον υπολογιστή του.
·         Έχει επιστημονικό υπόβαθρο: Βασίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα.
·         Είναι μοναδική: Δουλεύει με ειδικά προσαρμοσμένους αλγορίθμους.

Είναι για όλους: Απευθύνεται σε αναγνώστες κάθε ηλικίας

Διαβάστε επίσης εδώ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here