22/07/2024
27 C
Serres

ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ;;

Array

Θα ψηφίσετε κ.Πρωθυπουργέ τη συμφωνία του Μαρόκου;

Γράφει ο Γιώργος Κυρμελής

Ἐν κρυπτῶ και σε υπόγεια και απόκρυφα σκοτάδια, μακρυά ἀπό το φῶς τῆς ἀλήθειας και τοῦ ἥλιου, ἀφοῦ τακτοποιήθηκαν τα λογῆς παρασκήνια και ἐξασφαλίσθηκε με εἰδῶν προνομίες και παροχές ἡ ὑπερψήφιση τοῦ ὡσεί κεραυνοῦ ἐν αἰθρία ἐνσκήψαντος Συμφώνου ἤ Συμφωνίας περί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἐλεύθερης και προνομιακῆς μετανάστευσης πάντων τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης γῆς , ν΄ἀφήνουν-διότι ἔτσι τους κάπνισε στό μυαλό ἤ στήν τσέπη «κάποιος»- σπιτικά και ὑποστατικά και να ἐγκαθίστανται με τιμές και προνόμια ὅπου ἐπιθυμοῦν και ἀναπαύονται, συναντῶνται στό Μαρόκο οἱ ἀντιπρόσωποι ὅλων τῶν κρατῶν τοῦ ΟΗΕ για νά ψηφίσουν το περιβόητο αὐτό Σύμφωνο .

Ὄχι, ἡ ἱστορία αὐτή, δεν μοῦ θυμίζει καθόλου τις λεγόμενες στήν Ἱστορία Μεγάλες ἤ Μικρές Μεταναστεύσεις τῶν λεγόμενων «βαρβαρικῶν λαῶν», κυρίως κατά τον πρῶτο και μέσο Μεσαίωνα.

Λέω βαρβαρικῶν, διότι πάντοτε οἱ μετακινήσεις ἤ μεταναστεύσεις λαῶν ὑπῆρξαν, χωρίς καμιά ἐξαίρεση, καταστροφικές λαῶν και πολιτισμῶν, αὐτῶν πού ὑφίσταντο την εἰσβολή. Και, βέβαια, οὐδέποτε ὑπῆρξαν αὐθόρμητες. Συνήθως οἱ μεταναστεύσεις ἦταν ἀποτέλεσμα πίεσης(με ὅ,τι σημαίνει ἡ λέξη) ἄλλων λαῶν και ἀναγκαία διαφυγή-συνηθέστατα ἀπό Βορᾶ σε Νότο(κι ἀντίστροφα) και ἀπό Ανατολή σε Δύση. Δεν χρειάζεται καμιά ἀπόδειξη-ὅλοι γνωρίζουν το φαινόμενο.

Σήμερα, τους χρόνους αὐτούς, και με το ὑπό ψήφιση Σύμφωνο, ἐπιχειρεῖται να νομοθετηθεῖ το χωρίς προηγούμενο στην ιστορία δικαιωμα – προτροπή θα ἔλεγα- τῆς προνομιακῆς και ἀνεξέλεγκτης πλημμυρίδας ἐθνῶν και κρατῶν ἀπό ὀρδές ἑτερόκλητων λαοτήτων(σχεδόν ὑποχρεωτικά μουσουλμάνων!), σε

dei gaia e vima (1)
dei gaia e vima (1)

ὁποιαδήτοτε χώρα, χωρίς κἄν να είδοποιηθεῖ οὐδέ ὁ ὑπογρἀψας την γελοία αὐτή Συμφωνία πρόεδρος ἤ πρωθυπουργός. Δεν ἐννοῶ να ἐρωτηθεῖ ὁ λαός τοῦ ἔθνους ἤ τοῦ ὑπό βεβαίαν κατάληψη κράτους. Περί Πελοποννησίων φεῦ!. θα μιλοῦμε; Και τί ἐστι λαός καί ποιός τον λαμβάνει ὑπ’ὄψι;; Ἡ προεργασία πού ἔγινε, ὅπου και ὅπως ἔγινε, περιέχει πλούσιο, ἀπό μια ἄποψη φαιδρό και ἀπό τήν ἄλλη κρίσιμο και λίαν ἐπικίνδυνο περιεχόμενο, πού θα πρέπει-νομίζω- να τεθεῖ ὑπό την αἵρεση ἀλλαπάλληλων δημοψηφισμάτων μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν, κυρίως ὅμως τῶν εὐρωπαίων.

Η ταμπακιέρα τοῦ ὅλου θέματος εἶναι ἡ Εὐρώπη, πού ἔξυπνα δεν γίνεται στην συμφωνία λόγος περί αὐτῆς. Ἤ μήπως οἱ ψηφίζοντες, τυχόν Εὐρωπαῖοι, την Συμφωνία πιστεύουν ἀλήθεια ὅτι μετανάστες ἀπό την Ναμίμπια θα ὁδοιποροῦσαν να ἐγκατασταθοῦν στο Μαρόκο;

Ἄς εἴμαστε ἀληθινοί, μέχρι κυνικοί και ἄς ὁμολογήσουμε το-τουλάχιστον- παράδοξο φαινόμενο, πλήθη ἀμέτρητα, ἐδῶ καί μερικά χρόνια, να ἔχουν ξεσηκωθεῖ πορευόμενα πρός τον ἀπό κατευθυνόμενους εἰδικούς! «διατυμπανιζόμενο» εὐρωπαϊκό παράδεισο.

Και τρέχουν ὄχι δυστυχεῖς και ἐμπόλεμοι ἄνθρωποι, ὅπως οἱ ἀξιολύπητοι Σύροι, πού ὑφίστανται τη σκληρή κι ἀπάνθρωπη γενοκτονία, ἐπειδή ἔχουν την ἀτυχία να εἶναι χριστιανοί, ὄχι. Ἀφγανοί, Πακιστανοί, Ἰρανοί, Ἰρακινοί, Σομαλοί και ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός ἀφρικανοί και νοτιοανατολικοί ἀσιάστες, με ὄχι λίγα χρήματα και iphon’ και δολλάρια στις τσέπες, μερικοί και ὁπλισμένοι σπεύδουν

ἀπαιτητιικοί να ζητήσουν μόνιμη ἐγκατάσταση στον Εὐρωπαϊκό παράδεισο. Λαοί πού- σημειωτέο-δεν εἶναι διατεθειμένοι να προσαρμοσθοῦν στό νέο περιβάλλον, ἀνυπότακτοι στόν εὐρωπαϊκό τρόπο τοῦ βίου, ὀργανούμενοι σε κλειστά γκέτο-και-σύν τοῖς ἄλλοις φανατιζόμενοι ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ὅτι στίς πατρίδες τους.


Με οἰκογένειες πολυμελεῖς-5-8 παιδιά- και πλούσια στην Εὐρώπη ἐπιδόματα, ἐπιδιδόμενοι σε “‘επαγγελματική” τεκνογονία και οὐδέν ἕτερον.

Το Σύμφωνο λοιπόν πού θα ψηφίσουν τά κράτη τοῦ ΟΗΕ θα ἀναγνωρίζει, για πρώτη φορά στήν παγκόμσια ἱστορία το νεοφανές εἶδος περιφερόμενου ἀνθρώπου, πού τοῦ κατοχυρώνουν κάποιοι-ποιοι; δικαιώματα πού ὄχι δεν τά εἶχε ποτέ ὀνειρευθεῖ, μά θα τοῦ ἦταν τελείως ἀδιανόητα. Κάποια φάβα ἔχει ὁ λάκος, σκέφτομαι.

Ὅσο καλῆς διάθεσης να εἶναι κάποιος, θα παρατηρήσει ὅτι ἐδῶ και μερικά χρόνια ἀναπτύχθηκε μια νέα φιλολογία για το ρατσισμό, την ἀνεκτικότητα, τη διαφορετικότητα, τη μετανάστευση σε τέτοιο βαθμό( μέχρι ἐκφασισμοῦ νομοθεσιῶν!) πού καταντάει πρόκληση στον ἐνημερωμένο και ὑπεύθυνο πολίτη και μάλιστα στο ὄνομα τῆς διαβόητης(το ἐννοῶ) πολιτικῆς ὀρθότητος και τοῦ περιώνυμου δικαιωματισμοῦ.

Και φαίνεται πλέον πώς ὑποκρύπτονται κάποιοι πού μποροῦν να κατευθύνουν ὄχι μόνο την παγκόσμια κοινή γνώμη, ἀλλά κι ἀμέτρητα κοπάδια ἀνθρώπων και να ἐξαναγκάζουν τις ποικιλώνυμες και πολύχρωμες-ρόζ κυρίως-ἐξουσίες και δυνάμεις να παίζουν(χρηματιστηριακῶ τῶ τρόπω) τά παιχνίδια τους.

Το πρᾶγμα βοᾶ και κράζει ὅτι κάποιοι ἐνσυνείδητα, ἐσκεμμἐνα και με ἀπίθανη και θρασύτατη ἔνταση ὀργανώνουν την κίνηση αὐτή.


Ὄχι, δεν πάω στο παραδόξως διατηρούμενο ἐν ζωῆ Σχέδιο Coundehopf-Kalergi (ΠΑΝΕΥΡΩΠΗ κ.λπ) πού πάμπολλα πρόσωπα τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐλίτ(πόθεν προερχόμενα και τι ἐργασία προσέφεραν στο Σχέδιο;) λαμβάνουν το ὁμώνυμο βραβεῖο! και το διατηροῦν και προωθοῦν, το Σχέδιο! Θα μοῦ πεῖτε, τι εἶν’αὐτό, πές μας κάτι.

Παραπέμπω ἁπλῶς στό Γκούγκλ, άλλά σπεύδω με δυό μόνο λόγια να πῶ: πρόκειται για το Σχέδιο μιγαδοποίησης-το ἐννοῶ-ὅλου τοῦ Εὐρ. πληθυσμοῦ και, φυσικά,ἐξαφάνισης τοῦ Εὑρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ.

Κι ὅλα αὐτά στό ὄνομα τῆς ὁμογενοποίησης, ἀγελοποίησης τῶν λαῶν, τῆς κατάργησης τῶν Ἐθνῶν-Κρατῶν, και, προπάντων τῶν συνόρων μεταξύ τῶν λαῶν( θυμᾶστε την γελοία πρόσκληση δικοῦ μας πολιτικοῦ-τρομάρα του: «ἀνοίξαμε( ἐνν. τά σύνορα) και σᾶς περιμένουμε»), τελικά δε την ἐγκατάσταση μιᾶς ἀπό χρόνια προπαγανδιζόμενης ἐν ὀνόματι τῆς παγκόσμιας εἰρήνης και τοῦ ἀνέφελου ἀρμέγματοις τοῦ πλούτου ὅλων τῶν λαῶν τοῦ πλανήτη, παγκόσμιοποιημένης ἑνότητας.

Ξεχάσατε κάποιους δῆθεν πολιτικούς μας πού πεισματικά ἐπαναλάμβαναν κάποτε-ὄχι πολύ πίσω- τά για μᾶς τους ἁπλοῦς μιγάδες παραμύθια για παγκόσμια κυβέρνηση- ἀειφόρα και πράσινη ἀνάπτυξη και άλλα ταῆς ἄνοιας σημαντικά- για μᾶς τους ἀφελεῖς. Μά οἱ παγκοσμιοποιητές ἐπικυρίαρχοι δεν εἶναι ἀφελεῖς.

Σιγά-σιγά ὑποσκάπτουν τά θεμέλια τῶν λαῶν-το δικό μας να δεῖτε- με λογῆς διεθνισμούς και ἄλλα ἁφηγήματα ἀνθρωποκτόνα, πού τά ντύνουν με τά ὡραιότερα λεκτικά στολίδια; Το κακό παίρνει την ὄψη τοῦ καλοῦ΄ ἔτσι ἀρέσει στό κοπάδι, πού ὁδηγεῖται στή μεγάλη ΩΚΕΑΝΙΑ, κοινῶς στή ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. O Τζώρτζ Ὄργουλ δεν ἦταν

καθόλου μάγος ἤ προφήτης, ἁπλῶς ἔβλεπε βαθιά κι ἀληθινά. Το παιχνίδι τους αὐτό ἔγινε ἀντιληπτό πλέον ἀπό πάμπολλους Εὐρωπαίους. Ἡ Παγκόσμια κυβέρνηση ὑπάρχει κι ἄς μη φαίνεται-ἁπλῶς σημαίνεται.

Να ἔλθουμε τώρα στα δικά μας.

Πιστεύω πώς ὁ πρωθυπουργός θα πάει στό Μαρακές τοῦ Μαρόκου.

Ἐρωτῶ:και θα ψηφίσει αὐτό το θανάσιμο για την Ἑλλάδα Σύμφωνο, ἐπειδή σκανδαλωδῶς προωθεῖται άπό τον ΓΓ τοῦ ΟΗΕ;

Πρέπει, βέβαια να λάβει ὑπ’ ὄψιν του ὅτι και το Σύμφωνο αὐτό εἶναι ἐξ ἴσου σοβαρό και βαρύ, ὅσο και ἡ διαβόητη Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀναφερόμενο, ὅπως ὅλοι καταλαβαίνουμε, στο μέλλον ὅλου τοῦ τόπου μας, τῆς Ἑλλάδος. Πρέπει να γίνει ἀντιληπτό πώς το Μεταναστευτικό πλέον δεν εἶναι θέμα φιλάνθρωπης ιδεολογίας και φτηνοῦ ἠθικισμοῦ.

Ἐδῶ πρόκειται περί ὑπαρξιακοῦ προβλήματος, περί τοῦ μέλλοντος τοῦ δύστυχου αὐτοῦ τόπου, πού κανένας δεν θέλει να τον δεῖ να μεταλλάσσεται μιγαδοποιούμενος ἤ ἐξισλαμιζόμενος και πάντως ἀλλοτριούμενος ἀπό την Οὐσίαν του.

Κρίνω ἀπολύτως ἀναγκαῖο, εἶναι sine qua non, πρίν ἀναχωρήσει, ἄν εἶναι δυνατόν ἀπό αὔριο, να συμβουλευθεῖ-δεν εἶναι κακό- κάποιους ἀπό τους ἐναπομείναντες ἀκόμη ἀληθινούς και γνήσιους και ὑπεύθυνους Ἕλληνες περί τοῦ βάθους , πλάτους και σημασίας τοῦ θέματος.

Ἀπ ἀυτούς πού βάζουν το συμφέρον τοῦ τόπου πάνω ἀπό το κομματικό και τις καθημερινές πολιτικάντικες ἀθλιότητες. Ἀπόλυτη ἀνάγκη να ἐπικρατήσει το ἐθνικό και μόνο συμφέρον. Για ὅλους και περισσότερο γιά τον πρωθυπουργό, μετά το Βατερλώ τοῦ Μακεδονικοῦ.

Περί το τέλος τῆς κυβερνητικῆς του θητείας δίνεται ἡ εὐκαιρία για μία μόνο(άριθμ 1) πράξη γενναία, ἄξια τοῦ μεγάλου του ἀξιώματος. Ἔχω ὑπ’ὄψι μου ἀνθρώπους πού θα ἄξιζε να συμβουλευθεῖ και κανείς δεν ὑποθέτει΄ εἶμαι στη διάθεσή του. Ἴσως δεν χρειασθεῖ, διότι δίπλα του και λίγο πιο πάνω ὑπάρχει Κάποιος πού χωρίς προηγούμενα και συμφωνημένα ὑπονοούμενα θα κάνει το ἐθνικό του καθῆκον κι αὐτό εἶναι περισσότερο ἀπό βέβαιο. Κι αὐτός εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

Θα μποροῦσε να ἐκπροσωπήσει ἐπάξια και ἑλληνικά την κινδυνεύουσα Ἑλλάδα και πατρίδα του-δεν ἀμφιβάλλω καθόλου.

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Ανάγκες για αίμα στο Νοσοκομείο Σερρών

Ενημερώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη στην ομάδα αίματος Α (-) στην ομάδα αίματος 0 (-) και στην ομάδα αίματος Β (-). Κάνουμε έκκληση για...

Αναβλήθηκε το 1ο Αντάμωμα Σκουταριανών και Φίλων

Το 1ο Αντάμωμα Σκουταριανών και Φίλων που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024, αναβάληθηκε λόγω του αιφνίδιου θανάτου του 49χρονου Στέφανου...

Βαγγέλης Παπαμιχάλης: Δεν ανεχόμαστε την υποβάθμιση του νοσοκομείου Σερρών

Σε τέτοια αποπνικτική ατμόσφαιρα, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 36ο βαθμούς κελσίου πολύ λίγοι περίμεναν εκατοντάδες Σσερραίους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που διοργάνωσε...

Στο Νέο Σούλι πέτυχε το 15ο φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, θαυμασμό και περηφάνεια πέρασαν το βράδυ της Τρίτης, παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας, όσοι βρέθηκαν στην πλατεία του Νέου...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

ΥΠΕΡ-ΟΠΤΙΚΩΣ: Πόλις φάντασμα

Γράφει ο Τάσος Χανλίογλου Μια βόλτα στην πόλη μας αρκεί για να σου μαυρίσει την ψυχή.Δεν σκοπεύω σ' αυτό τουλάχιστον το άρθρο να τα βάλω...

Σέρρες: Με επιτυχία η 4η διακρατική συνάντηση του προγράμματος Erasmus “Η2Ο!”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η διακρατική συνάντηση των επικεφαλής των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ220-SCH-370417Ε1 με τίτλο "Η2Ο!". Oι εταίροι συναντήθηκαν στο 20ο...

Ανακοίνωση Μαλλιαρά για τα τρία χρόνια από την απώλεια του Χρήστου Μέγκλα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πρόωρη απώλεια του Χρήστου Μέγκλα. Θα θυμόμαστε πάντα την τεράστια προσφορά του στον επιμελητηριακό θεσμό, την αποφασιστικότητα και τον...

Συνέχισε να διαβάζεις