Αλλάζει ο 4412: Πιο γρήγορα και απλά οι διαγωνισμοί!

Στην ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος ειδικά της Αυτοδιοίκησης ώστε να προχωρούν πιο γρήγορα και με λιγότερη γραφειοκρατία τα έργα και οι δημόσιες συμβάσεις, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο Κώστας Καραμανλής.

Η περίφημη μεταρρύθμιση του νόμου 4412 του 2016 για τις δημόσιες συμβάσεις, που έφερε, σύμφωνα με τις υπηρεσίες περιφερειών και δήμων, είναι γεγονός

Πού εστιάζεται όμως η μεταρρύθμιση του 4412/2016:

Στην επιτάχυνση και την απλοποίηση όλων των διαδικασιών που καθυστερούν τα έργα (δημοπράτηση και εκτέλεση).

Στα σημαντικότερα των νέων ρυθμίσεων είναι η επιτάχυνση των απαλλοτριώσεων και η κατάργηση των κληρώσεων για την ανάδειξη των επιτροπών διαγωνισμών.

Στην ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτών και θεσμοθέτηση της ιδιωτικής επίβλεψης σε έργα και μελέτες.

Το σύστημα παρακολούθησης των έργων μετατρέπεται από ελεγκτικό και δηλωτικό, με ευθύνη των αναδόχων.

Στην θεραπεία της παθογένειας των υψηλών εκπτώσεων, καθώς είναι υποχρεωτική η αιτιολόγηση της όποιας προσφοράς που έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10% από το μέσο όρο της έκπτωσης του συνόλου των προσφορών που υποβλήθηκαν.

Στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, καθώς γίνεται υποχρεωτική η τήρηση από τον ανάδοχο του ηλεκτρονικού ημερολογίου του έργου.

Η εισαγωγή και η ενίσχυση καινοτόμων πρακτικών, όπως είναι η ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή και η θεσμοθέτηση της διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς.

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Καραμανλή