500 θέσεις ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια για το νέο έτος – 28 άτομα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

500 θέσεις ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια για το νέο έτος – 28 άτομα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε απόφαση,

για την κατανομή 500 θέσεων,

για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.