Διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Χρησιμοποιούν το SELFIE 450 χιλιάδες μαθητές

Διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή εποχή: Χρησιμοποιούν το SELFIE 450 χιλιάδες μαθητές

  Συμπληρώθηκε   ένα έτος από την εφαρμογή του SELFIΕ ( Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation  through Educational technology – Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών), του δωρεάν επιγραμμικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθά τα σχολεία να αξιολογούν και να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 450.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων σε 45 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο και ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερβεί τους 500.000 έως το τέλος του 2019.

  Σχολιάζοντας την πρώτη επέτειο, ο κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Αθλητισμού, που είναι υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε:

«Χαίρομαι που το εργαλείο SELFIE χρησιμοποιείται σε τόσα διαφορετικά σχολεία και που συμβάλει στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών όσον αφορά τη βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και στην προώθηση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.

Τα ίδια τα σχολεία αποτελούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μέσω του εργαλείου SELFIE μπορούν να κάνουν απολογισμό της πορείας τους στο ψηφιακό τους ταξίδι και να χαράξουν τη μελλοντική πορεία τους».

  Το εργαλείο SELFIE βελτιώνεται συνεχώς μέσω δοκιμών χρηστών και συγκέντρωσης παρατηρήσεων από τα σχολεία.

Τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα βίντεο-οδηγό για σχολεία σχετικά με τη δημιουργία και την εξατομίκευση του εργαλείου και τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων με προηγούμενες ασκήσεις SELFIE στο ίδιο σχολείο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει επίσης δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των σχολείων, έτσι ώστε να ενισχύσει τη χρήση του, για παράδειγμα μέσω της πρωτοβουλίας «eTwinning», της μεγαλύτερης πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς παγκοσμίως, και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού.

Το 2020 θα είναι διαθέσιμο περισσότερο υλικό στήριξης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων ένα μαζικό επιγραμμικό μάθημα για σχολεία σχετικά με το SELFIE και πώς τα αποτελέσματά του μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς για να βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση με τη στήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών.

Εντός του Ιανουαρίου 2020 αναμένεται επίσης να ξεκινήσει μια έκδοση του SELFIE για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με βάση την εργασία.

Μαρτυρίες από χρήστες του SELFIE

«Χρησιμοποιούμε ψηφιακές τεχνολογίες εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν διαθέταμε σωστή αξιολόγηση των επιδόσεων και των αδυναμιών μας, καθώς και των απόψεων των μαθητών σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στο σχολείο μας.

Μέσω του SELFIE γνωρίζουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε πράγματα όπως η προστασία των δεδομένων και η ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων.

Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών, με την παροχή περισσότερης κατάρτισης και υποστήριξης για τη χρήση τεχνολογίας.»

Διευθυντής σχολείου, Ισπανία. 

«Το SELFIE διευκόλυνε τη συναίνεση, διότι μας έδωσε το έναυσμα για λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με την ψηφιακή μάθηση.

Θεωρούμε ότι η ψηφιακή μάθηση καθίσταται πλέον μια σχεδόν αόρατη πτυχή του σχολείου, ότι η τεχνολογία είναι εκεί, όταν τα παιδιά τη χρειάζονται περισσότερο και όταν πρόκειται να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε παιδιού ξεχωριστά.»

Διευθυντής σχολείου, Ιρλανδία.

«Οι μαθητές είναι πιο ευτυχείς, καθώς η ποιότητα του μαθήματος πληροφορικής έχει βελτιωθεί ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που έγιναν μετά τη λήψη της έκθεσης SELFIE»

. Εκπαιδευτικός, Ελλάδα.

«Τώρα οι στόχοι μας είναι πιο σαφείς και προσπαθούμε να καλύψουμε τις διάφορες απόψεις που μας έδειξε η έκθεση του SELFIE για το σχολείο μας.»

Εκπαιδευτικός, Ιταλία.

  Το SELFIE, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, περιλαμβάνει το σύνολο της σχολικής κοινότητας — τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και τους μαθητές — στον προβληματισμό για μια σειρά ερωτήσεων και δηλώσεων σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας σε έξι τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, της υποδομής και της διεύθυνσης των σχολείων.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική. Κάθε σχολείο μπορεί να θέσει τα ερωτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, επιλέγοντας από τις προαιρετικές δηλώσεις και προσθέτοντας τα δικά του ερωτήματα.

Από τη στιγμή που απαντήσουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων, το σχολείο λαμβάνει μια εξατομικευμένη έκθεση με δεδομένα και πληροφορίες.

Τα πορίσματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν το σχολείο να διαπιστώσει τι λειτουργεί σωστά και τι λιγότερο καλά και να εντοπίσει τομείς στους οποίους απαιτείται δράση (για παράδειγμα, είναι οι εκπαιδευτικοί ικανοποιημένοι με την κατάρτιση που λαμβάνουν;

ποιες υποδομές πιστεύουν οι μαθητές ότι πρέπει να βελτιωθούν;

Έχει το σχολείο όραμα για τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και, αν ναι, έχουν ενημερωθεί σχετικά το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές;).

  Όλες οι απαντήσεις στο SELFIE είναι ανώνυμες και δεν συλλέγονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα.

Τα στοιχεία δεν θα χρησιμοποιούνται για την κατάταξη σχολείων ή εκπαιδευτικών συστημάτων.

  Το SELFIE αναπτύχθηκε από την Επιτροπή με ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη και είναι διαθέσιμο σε 31 γλώσσες (24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στην αλβανική, γεωργιανή, μακεδονική, σερβική, μαυροβουνιακή, ρωσική και τουρκική γλώσσα).

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία ανώτερης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Είναι μία από τις 11 πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018 και ισχύει έως το τέλος του επόμενου έτους.

Το σχέδιο δράσης έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη και να υποστηρίξει την καινοτόμο χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση και τη μάθηση.

Είναι μία από τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Επιτροπή με τις οποίες τίθενται τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here