06/02/2023
0.9 C
Serres

Ιωάννης Γιάντσιος: Οι εισπρακτικές εταιρίες εν μέσω της πανδημίας «παράνομα απειλούν»

Έχει καταντήσει «αθλιότητα» η συμπεριφορά των εισπρακτικών εταιριών. 

Διαβάστε το κείμενο του Ιωάννη Γιάντσιου:

Εν μέσω πανδημίας έχουν ενταθεί οι «αυθαίρετες» οχλήσεις κατά των δανειοληπτών πάσης φύσεως.

Οι εισπρακτικές εταιρίες διέπονται από την νομοθεσία η οποία και ορίζει την λειτουργία τους και με ποιο τρόπο πρέπει να ενημερώνουν τους δανειολήπτες και όχι να απειλούν ή να ενοχλούν όποτε αυτές νομίζουν.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3758/2009

Άρθρο 4 Αρχές που διέπουν την Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις  

1.Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών στην αγορά διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας.  

2.Η παρέμβαση των Εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έναντι δανειστών και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών.

Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου 1, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.  

Δεν επιτρέπεται στον δανειστή η ανάθεση εντολής για Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής.   

Άρθρο 5 Αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές Εταιρειών προς οφειλέτες  

Απαγορεύεται στις Εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:

 1. Η, κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.
 2. Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.
 3. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 4. Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.
 5. Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
 6. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 7. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
 8. Οι κατ’ οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.
 9. Η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης 4.
 10. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.
 11. Η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.
 12. Η επικοινωνία για οφειλές οι οποίες απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί κατά χρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις,  

Όταν οι εταιρίες παραβιάζουν τα παραπάνω, όπως να παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, αντί για μέρα παρά μέρα και μονό σε ώρες εργασίας, να είναι ευγενικοί κλπ, τότε μπορεί ο δανειολήπτης να καταγγείλει την εισπρακτική στην Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή και μετά μπορεί να στραφεί και αστικά και να διεκδικήσει αποζημίωση.

Με λίγα λόγια, θα πρέπει να κρατάμε τις ώρες και τις ημέρες που μας ενοχλούν, να κατατεθεί η καταγγελία στην Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή και μετά αστικά.

Δεν πρέπει να φοβόμαστε.

Διαβάστε επιπλέον για τον Ιωάννη Γιάντσιο: