ΓΣΕΒΕΕ: Επιστολή στην Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Vestager – Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας

Απάντησε η
Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager
σε επιστολή που της απηύθυναν οι Πρόεδροι 6 οργανώσεων ΜΜΕ από τη Γαλλία, την Ιταλία, την
Ελλάδα, και την Ισπανία, περιλαμβανομένου του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά.

Σε απάντηση της πρόσφατης κοινής επιστολής που απηύθυναν στην Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager
οι Πρόεδροι 6 οργανώσεων ΜΜΕ από τη Γαλλία, την Ιταλία, την
Ελλάδα, και την Ισπανία, περιλαμβανομένου του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά, σχετικά με το
προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, συμμεριζόμενη τις ανησυχίες τους
σχετικά με τον αντίκτυπο της έξαρσης της CoViD-19 στις ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη, ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμά τους.

Συγκεκριμένα, στην απαντητική της επιστολή η Αντιπρόεδρος Vestager, αφενός μεν, αναφέρει ότι θα λάβει
υπόψη τα αιτήματα των οργανώσεων για

i) περαιτέρω παράταση του Προσωρινού Πλαισίου έως τις 31
Δεκεμβρίου 2021·

ii) αύξηση της ανωτάτης διάρκειας επιδοτούμενων δανείων στα 10 έτη· και

iii) δυνατότητα εγγυήσεων για προσωρινή χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου και δανείων συμμετοχής των ΜΜΕ, αφετέρου
δε, εφιστά την προσοχή στο νέο μέτρο στήριξης για τις ακάλυπτες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων που
πλήττονται από σημαντικές απώλειες κύκλου εργασιών λόγω της έξαρσης της COVID-19.

Παρατίθεται απόσπασμα από το πρωτότυπο κείμενο της απάντησης και μετάφραση αυτού.

«Η ενίσχυση στο πλαίσιο αυτού του μέτρου μπορεί να καλύψει έως και το 90% ακάλυπτων πάγιων δαπανών
των πολύ μικρών και μικρών εταιρειών και 70% για όλες τις άλλες εταιρείες, έως ανώτατου ποσού 3
εκατομμυρίων € ανά επιχείρηση».

Το μέτρο αυτό συνάδει με τα συνεχή αιτήματα και τις παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για πιο γενναία μέτρα και
ενισχύσεις που θα στέκονται στο ύψος των έκτακτων αυτών περιστάσεων.

Η Γενική Συνομοσπονδία
ευελπιστεί ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ανταποκριθεί σε ανάλογα αιτήματα, αξιοποιώντας όλες τις
δυνατότητες που παρέχονται και σε επίπεδο ΕΕ για την επιβίωση και τη διάσωση των πολύ μικρών, μικρών,
και μεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης για τα ΜΜΕ