Κεραμέως: Σημαιοφόροι οι άριστοι μαθητές με ρύθμιση που έρχεται

Óçìáéïöüñïé óôçí óôñáôéùôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ, óôçí ðáñáëéáêÞ ëåùöüñï, ÊõñéáêÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2007, Ðáñïõóßá ôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ÊÜñïëïõ Ðáðïýëéá Ýãéíå ç óôñáôéùôéêÞ ðáñÝëáóç óôçí Èåóóáëïíßêç

Κεραμέως: Σημαιοφόροι οι άριστοι μαθητές με ρύθμιση που έρχεται

Τέλος με τον «πόλεμο» της σημαίας: Μόνο οι αριστούχοι μαθητές θα την κρατούν πλέον στις παρελάσεις

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή της στο Real FM ότι ανάμεσα στις νέες διατάξεις που έρχονται, είναι και η ρύθμιση βάσει της οποίας στις εθνικές επετείους τη σημαία θα την κρατάει όποιος έχει την καλύτερη επίδοση και όχι όποιος κληρώνεται.

Αυτό γίνεται για να προλάβουμε και την εθνική επέτειο του Οκτωβρίου.

Αν επιστρέψουμε στο εγγύς παρελθόν τότε σίγουρα θυμόμαστε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε από την αρχή αποφασίσει να ακυρώσει την απόφαση του τέως υπουργού Κώστα Γαβρόγλου, σύμφωνα με τον οποίο οι σημαιοφόροι εκλέγονταν, αντί να κρατούν τη σημαία οι αριστούχοι μαθητές.

Η απόφασή του είχε από την αρχή προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here