Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Lockdown – Τι ισχύει για τις μεταφορές;

Τι προβλέπει η ΚΥΑ με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, 
από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, όσον
αφορά στις μεταφορές. 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ταξί, ΙΧ, μετακίνηση μαθητών, εκπαιδευτικών
και εργαζομένων: 

 • Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση, με μέγιστη πληρότητα 65%
 • Επιτρέπεται μέχρι ένας επιβάτης πλέον του οδηγού σε ταξί και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του. 
 • Επιτρέπονται μέχρι δύο άτομα πλέον του οδηγού στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.
 • Εφόσον πρόκειται για μαθητές σε μη αστικές περιοχές, που
 • χρησιμοποιούν ταξί για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να
 • μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα άτομα, με την προσκόμιση σχετικής
 • βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου. Η ίδια δυνατότητα παρέχεται, με
 • την προσκόμιση αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί
 • είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών.
 • Στα ΙΧ η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική εάν επιβαίνει σε αυτό
 • μόνο ο οδηγός, εάν οι επιβαίνοντες είναι σύζυγοι ή συμβιούντες, καθώς
 • και εάν είναι συγγενείς α’ και β’ βαθμού. 
 • Η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που χρησιμοποιούνται
 • για τη μεταφορά προσωπικού από και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο
 • με επίδειξη βεβαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το
 • οποίο προκύπτει η διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπόθεση της
 • κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του 50% των διαθέσιμων θέσεων επιβατών. 
 • Σε περίπτωση, που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.
 • Για τη μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων, που αφορούν σε επιβατηγά δημοσίας χρήσεως, λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ
 • ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών,
 • τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης
 • πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου, λεωφορεία ιδιωτικής χρήση,
 • λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και λεωφορεία αρμοδιότητας
 • ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ στον
 • οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση. 

Τι ισχύει για τις αεροπορικές μεταφορές: 

 • Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και
 • κατά τη διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και
 • εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη
 • ιατρική μάσκα προστασίας. 
 • Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του
 • μόνιμου και έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών
 • εταιρειών που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης
 • πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι
 • αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-
 • αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού. 

Τι ισχύει για τις σχολές οδήγησης: 

 • Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολών οδήγησης. Επιτρέπεται μόνο η
 • εκπαίδευση και εξέταση (θεωρητική και πρακτική) υποψηφίων οδηγών
 • λεωφορείων και φορτηγών, συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης για τα
 • Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας, με τήρηση απόστασης 1,5
 • μέτρου και με τη συμμετοχή έως πέντε εκπαιδευόμενων. 
 • Αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων
 • υποψηφίων οδηγών. 
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων από σχολές οδηγών,
 • επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και
 • 2.000 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση.

Τι ισχύει για τα ΚΤΕΟ:

 • Αναστέλλεται η λειτουργία των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων. 
 • Στις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενης λειτουργίας, ο μέγιστος
 • αριθμός ατόμων σε αναμονή δεν πρέπει να ξεπερνά τα εννέα άτομα, ενώ
 • η προσέλευση γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και
 • ηλεκτρονικών μέσων και με επίδειξη του σχετικού καταλόγου στα
 • ελεγκτικά όργανα. 
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των υγειονομικών μέτρων από υπηρεσίες
 • τεχνικού ελέγχου οχημάτων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ
 • για την πρώτη παράβαση και 2.000 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση.

Διαβάστε επίσης για τις μεταφορές