Νομοθετικές Ρυθμίσεις σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2019

Σε πλήρη λειτουργία τίθεται το «Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών» Σε πλήρη λειτουργία τίθεται το «Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών» (ΜΗ.Τ.Ε), το οποίο εκδόθηκε αρχικά στις 03/07/2019, με τη ρύθμιση πλέον και θεμάτων κυρίως μεταβατικού χαρακτήρα. Με … Συνεχίστε να διαβάζετε το Νομοθετικές Ρυθμίσεις σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2019.