ΟΑΕΔ: 1.064.526 οι άνεργοι τον Δεκέμβριο

ΟΑΕΔ: 1.064.526 οι άνεργοι τον Δεκέμβριο

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, ανήλθε σε 1.064.526 άτομα.

Από αυτά 500.049 (ποσοστό 46,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 564.477 (ποσοστό 53,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 400.330 (ποσοστό 37,61%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 664.196 (ποσοστό 62,39%). 

2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2019, ανήλθε σε 63.895 άτομα.

Από αυτά 63.889 (ποσοστό 99,99%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 6 (ποσοστό 0,01%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 21.279 (ποσοστό 33,30%) και οι γυναίκες σε 42.616 (ποσοστό 66,70%). 

3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων,  για τον μήνα Δεκέμβριο 2019,  (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 212.468 άτομα, από τα οποία οι 118.929 (ποσοστό 55,98%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 93.539 (ποσοστό 44,02%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 92.404 (ποσοστό 43,49%) και οι γυναίκες σε 120.064 (ποσοστό 56,51%). 

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 98.601 (ποσοστό 46,41%) είναι κοινοί, 2.233 (ποσοστό 1,05%) είναι οικοδόμοι, 93.539 (ποσοστό 44,02%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 16.689 (ποσοστό 7,85%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.197 (ποσοστό 0,56%) είναι εκπαιδευτικοί, και 209 (ποσοστό 0,10%) είναι λοιποί.              

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2019ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2019ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]1.018.5031.064.52646.0234,52%
ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]65.44063.895-1.545-2,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ1.083.9431.128.42144.4784,10%
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ154.233212.46858.23537,76%

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2018

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2018ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2019ΜΕΤΑΒΟΛΗΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]935.4491.064.526129.07713,80%
ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]181.36763.895-117.472-64,77%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ1.116.8161.128.42111.6051,04%
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ202.537212.4689.9314,90%

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Άνδρες400.33037,61%21.27933,30%92.40443,49%
Γυναίκες664.19662,39%42.61666,70%120.06456,51%
Σύνολο
1.064.526100,00%63.895100,00%212.468100,00%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
15-19  ετών8.0650,76%2580,40%5560,26%
20-24  ετών64.6126,07%2.3593,69%14.3266,74%
25-29 ετών110.30210,36%3.4765,44%28.51213,42%
30-44  ετών393.45636,96%17.08926,75%89.69742,22%
45-54 ετών261.14324,53%15.03523,53%51.08224,04%
55-64 ετών189.87717,84%18.46728,90%26.29512,38%
65 ετών και άνω37.0713,48%7.21111,29%2.0000,94%
Σύνολο
1.064.526100,00%63.895100,00%212.468100,00%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση
91.5928,60%11.01117,23%10.7835,08%
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου)323.42930,38%24.77038,77%61.81329,09%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση491.73146,19%22.60235,37%107.33650,52%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση157.77414,82%5.5128,63%32.53615,31%
Σύνολο
1.064.526100,00%63.895100,00%212.468100,00%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ]Ποσοστό %ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝΠοσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι
916.81986,12%53.93084,40%173.03281,44%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης28.5172,68%1.6022,51%9.6634,55%
Υπήκοοι τρίτων χωρών119.19011,20%8.36313,09%29.77314,01%
Σύνολο
1.064.526100,00%63.895100,00%212.468100,00%

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία. 

Διαβάστε επίσης εδώ: