Οι αλλαγές στη Διοίκηση των Δήμων από την εφαρμογή του Κλεισθένη

Οι αλλαγές στη Διοίκηση των Δήμων από την εφαρμογή του Κλεισθένη

Γράφει ο Σοφοκλής Θεμιστοκλέους*

Οικονομική Επιτροπή και Ποιότητα Ζωής

Αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο και δύο (2) ακόμη Αντιδημάρχους

 • σε δήμους μέχρι 27 μέλη συμβουλίων, ορίζονται έξι (6) μέλη,
 • σε δήμους μέχρι 45 μέλη συμβουλίων, ορίζονται οκτώ (8) μέλη,
 • σε δήμους πάνω από 44 μέλη συμβουλίων, ορίζονται δέκα (10) μέλη.

Εκλέγονται με χωριστά ψηφοδέλτια, χωρίς να διακρίνονται σε πλειοψηφία – μειοψηφία και θέτονται σταυροί προτίμησης,

όσες είναι οι έδρες του συμβουλίου,

με ψηφοδέλτια της επιλογής τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι, που ορίζονται εκ προοιμίου.

Δηλαδή, σε ένα οκταμελές (8) συμβούλιο με πρόεδρο τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο και δύο αντιδημάρχους,

εκλόγιμες θέσεις θα είναι οι υπόλοιπες έξι (6) έδρες ενώ σε ένα εξαμελές (6) συμβούλιο θα είναι οι υπόλοιπες τέσσερις (4) έδρες.

Στη συνέχεια, βάσει εκλογικού μέτρου,

δηλαδή διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων όλων των παρατάξεων διά του αριθμού των εδρών δηλαδή έξι (6) και προκύπτει το εκλογικό μέτρο.

Κάθε παράταξη, λαμβάνει τόσες έδρες όσες χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των σταυρών της παράταξης.

Εάν περισσεύουν έδρες, αυτές καταλαμβάνονται βάσει του εκλογικού υπολοίπου.

Νομικά Πρόσωπα

Τα μέλη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΚΕΔΗΣ – ΔΗΠΕΘΕ – ΟΠΑΚΠΑ) των Διοικητικών Συμβουλίων,

πλέον δεν ορίζονται με την αναλογία πλειοψηφίας – μειοψηφίας,  

η οποία καταργείται και το σύνολό των μελών ψηφίζονται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο,

χωρίς να αλλάζει ο αριθμός αυτών. Δηλαδή:

 • για κοινωφελείς ορίζονται από 7-11 μέλη
 • για τα δε Ν.Π.Δ.Δ (ΟΠΑΚΠΑ) από 5-15 μέλη

Οπότε, εν τοιαύτη περιπτώσει, δύνανται να εκλεγούν πρόεδροι και μέλη στα Νομικά Πρόσωπα, οποιοσδήποτε σύμβουλος – αντιπολιτευόμενος ή μη – εκτός εάν  πρόεδρος του Νομικού Προσώπου είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ιδιαιτερότητα δημιουργείται στην ΔΕΥΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο  βάσει του οποίου διοικείται η ΔΕΥΑΣ ορίζεται:

 • από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν δημ. σύμβουλο ως πρόεδρο
 • έναν (1) ακόμη αιρετό, που ορίζεται με απόφαση πάλι του Δημάρχου και

πέντε (5) μέχρι εννέα (9) ακόμη αιρετούς αντιπροσώπους, που ορίζονται από    το Δημοτικό Συμβούλιο

Πέραν αυτών, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν:

 • ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων και
 • ένας (1) μέλος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, με εμπειρία, που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

(Τυχόν μεγαλύτερος αριθμός του διοικητικού συμβουλίου συμπληρώνεται από δημότες με εμπειρία στα θέματα και τις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΣ)

Αντιδήμαρχοι και Μέλη Παρατάξεων

Οι Αντιδήμαρχοι επικουρούν τον Δήμαρχο και είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον.

Ο αριθμός των Αντιδημάρχων ορίζεται κατά το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου:

 • από 5.000-20.000 κατοίκους, ορίζονται έως 4 Αντιδήμαρχοι
 • από 20.000-50.000 κατοίκους, ορίζονται έως 5 Αντιδήμαρχοι και
 • από 50.000-100.000 κατοίκους, ορίζονται έως 6 Αντιδήμαρχοι.

Πέραν αυτών, προστίθεται και ένας (1) ακόμη αντιδήμαρχος, ανάλογα με τις δημοτικές ενότητες που συνενώθηκαν επί Καλλικράτη. Δηλαδή:

 1. από 5-7 Δημοτικές Ενότητες, προστίθεται 1 ακόμη Αντιδήμαρχος,
 2. από 8-9 Ενότητες, προστίθενται 2 Αντιδήμαρχοι, ενώ
 3. πάνω από 10 Ενότητες, προστίθενται 3 Αντιδήμαρχοι.

(Για τον Δήμο Σερρών δεν επέρχεται καμία αλλαγή)

Αντιδήμαρχος ορίζεται και από άλλες παρατάξεις, με την προϋπόθεση όμως να εγκριθεί από την πλειοψηφία της παράταξης που προέρχεται.

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

Το μέλος κάθε παράταξης έχει δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να ανεξαρτητοποιηθεί. Αντιστοίχως, όμως, και η παράταξη έχει δικαίωμα να διαγράψει κάποιο μέλος της.

Διαγραφείς σύμβουλος, ο οποίος διαγράφηκε, έχει δικαίωμα να προσχωρήσει σε άλλη παράταξη με την αποδοχή των 2/3 της παράταξης.

Μπορούν, επίσης, υφιστάμενες παρατάξεις να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη με την υπογραφή του συνόλου των μελών.

Το μέλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, σύμφωνα με τον ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ’’ (Ν.4555/20180), περιοριστικά πλέον αναφέρεται ότι δεν μπορεί να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Καλλικράτης (Ν.3852/2010) όριζε διαφορετικά, ότι δηλαδή ο ανεξαρτητοποιηθείς ή διαγραφείς σύμβουλος δεν μπορεί  να είναι Αντιδήμαρχος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής.

*Ο Σοφοκλής Θεμιστοκλέους είναι ο  Γενικός Γραμματέας του Δήμου Σερρών