Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΟΣΕΑΔΕ) στηρίζει τους εργαζόμενους


ΟΣΕΑΔΕ: Δικαιώθηκαν οι δικαστικοί αγώνες κατά των παράνομων αποφάσεων μεταθέσεων, των συναδέλφων
Αριστείδη Τσιτσάνη και Μαρίας Καραΐσκου, δασολόγων του Δασαρχείου Ελασσόνας, από τον πρώην πλέον
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κ. Ν. Ντίτορα.

Η ΟΣΕΑΔΕ είχε εκδώσει την με αρ. πρωτ. 87/1-7-2020 σχετική ανακοίνωση στήριξης για τους
συναδέλφους.


ΟΣΕΑΔΕ: Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται και στο από 18-12-2020 έγγραφό των συναδέλφων προς την
Ομοσπονδία μας, γίνεται γνωστό ότι :

Όσον αφορά την από 29-05-2020 παράνομης μετακίνησης του Α. Τσιτσάνη αν. προϊσταμένου του
δασαρχείου Ελασσόνας σε μη δασική υπηρεσία, στην δ/νση Τεχνικού Ελέγχου στη Λάρισα, (αλλαγή δήμου
και τόπου μόνιμης κατοικίας), ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης και ευδοκίμησε υπέρ αυτού με την Α.Π. 30/2020
Απόφαση Αναστολής του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.

Επίσης, ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης κατά της από 29-5-2020 παράνομης μετακίνησης της συζύγου του
Μαρίας Καραϊσκου, η οποία μετακινήθηκε παράνομα και αυτή εντός του δασαρχείου Ελασσόνας και
υποβιβάστηκε από αν. Τμηματάρχης σε απλή υπάλληλο εισηγήτρια

Η οποία επίσης ευδοκίμησε υπέρ
αυτής με την από 31-8-2020 Απόφαση Προσωρινής Διαταγής, ενώ συζητήθηκε στις 13-10-2020 και η
Αίτηση Αναστολής και αναμένουμε την Απόφαση.


ΟΣΕΑΔΕ: Την δικαστική καταδίκη των αποφάσεων του όμως, ο πρώην συντονιστής της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. δεν μπόρεσε να
την δεχτεί και την επομένη της δικαστικής νίκης της συναδέλφισσας Καραϊσκου, μετακίνησε εκ νέου σε
άλλο τμήμα εντός του Δασαρχείου τον Αρ. Τσιτσάνη, προκειμένου να τον υποβιβάσει πάλι σε απλό
υπάλληλο.

Κατά της νέας μετακίνησης ο συνάδελφος άσκησε νέα αίτηση ακύρωσης και αναστολής και
αναμένει την Απόφαση του δικαστηρίου.


ΟΣΕΑΔΕ: Η Ομοσπονδία μας δηλώνει ότι, όπως και στην περίπτωση των δύο συναδέλφων, στηρίζει και
συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο τα δίκαια αιτήματα και καταγγέλλει απερίφραστα άδικες διώξεις και
αυταρχικές συμπεριφορές κατά συναδέλφων υπαλλήλων, από όπου κι αν προέρχονται.

Είναι γνωστή
πλέον η τακτική μερικών συντονιστών να οδηγούν τους εργαζόμενους, στις δικαστικές αίθουσες και να
επιχειρούν σκόπιμα να τους εξαντλήσουν οικονομικά και ηθικά, καθώς για αυτούς δεν υπάρχει κόστος στην
διαδικασία και μάλιστα το καλύπτει πάγια το ίδιο δημόσιο!

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και αυτής  αλλά και
της προηγούμενης όπως και των υπουργών που πέρασαν, είναι τεράστιες καθώς κάλυψαν και συνεχίζουν
να καλύπτουν με πέπλο νομιμότητας, τις συνεχιζόμενες διοικητικές αυθαιρεσίες και αφήνουν στο
απυρόβλητο τους εκλεκτούς τους.

Δείτε ακόμα