Για την άμεση και έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής βιομηχανίας πέντε (5) προτάσεις του ΣΒΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει προς την πολιτεία, την υλοποίηση πέντε (5) δράσεων – προγραμμάτων Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ),  ως θεσμικός κοινωνικός εταίρος ο οποίος εκπροσωπεί κατ’ εξοχήν τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελληνική περιφέρεια, ενόψει του σχεδιασμού μέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, προτείνει προς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Για την άμεση και έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφερειακής βιομηχανίας πέντε (5) προτάσεις του ΣΒΕ.