Συνεργασία ΣΕΠΕ με ΚΕΔΕ με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Κρίσιμος καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας
η δημιουργία του νέου μοντέλου «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030»

Στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ψηφιακή τεχνολογία στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης ΟΤΑ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε σύγχρονους «’Έξυπνους Δήμους», συμφώνησαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΔΕ. 

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΣΕΠΕ και το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, επιβεβαιώθηκε πως η υιοθέτηση ενός φιλόδοξου ψηφιακού μετασχηματισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης με την βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και προοπτικών που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία στη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ,) αποτελεί κοινό στόχο και στρατηγική επιδίωξη.

Επίσης, απόλυτη υπήρξε και η ταύτιση αναφορικά με την αναγκαιότητα στενής συνεργασίας μεταξύ ΣΕΠΕ και ΚΕΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των αναγκαίων ψηφιακών μεταρρυθμίσεων μέσα από ρεαλιστικές, δοκιμασμένες και αποτελεσματικές λύσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του σχεδίου δράσης «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030».

Σκοπός της ομάδας εργασίας είναι η εκπόνηση ενός αναλυτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό των Ελληνικών ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο για την «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση 2030» περιλαμβάνει όλες τις βασικές διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, δια μέσου πληροφοριακών συστημάτων τα οποία θα διαλειτουργούν πλήρως με τα συστήματα της Περιφερειακής και της Κεντρικής Διοίκησης.

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η αποδοτικότερη, φιλικότερη και πιο «πράσινη» λειτουργία των ελληνικών πόλεων, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κρίσιμο πυλώνα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. 

O Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε «Για την ΚΕΔΕ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη από τον Αύγουστο υποβάλει προς την κυβέρνηση μια σειρά από προτάσεις για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται ο Ψηφιακός Δεκάλογος για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις.

Στόχος μας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων (με πλατφόρμες καταγραφής αιτημάτων, συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών, της στάθμευσης, της διαχείρισης δημοτικών στόλων οχημάτων, λαϊκών αγορών, πλατφόρμες διαβούλευσης πολιτών, εκπαίδευσης και κατάρτισης υπαλλήλων και αιρετών, εισαγωγή ρομποτικής στα σχολεία , αναβάθμιση ψηφιακών σχολικών υποδομών, συστήματα ευφυών μεταφορών, κ.λπ).

Επίσης έχουμε υποβάλει την πρόταση «Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση», που αφορά στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως την επόμενη διοικητική και λειτουργική μεταρρύθμιση τις δημόσιας διοίκησης.

Στον ΣΕΠΕ αναγνωρίζουμε το ρόλο του στρατηγικού εταίρου και του αξιόπιστου θεσμικού συνομιλητή, με τον οποίο μπορούμε από κοινού να αναπτύξουμε δράσεις που θα υπηρετούν το στόχο της αυτοδιοίκησης για ψηφιακούς δήμους».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΠΕ, κυρία Γιώτα Παπαρίδου, τόνισε πως «… ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε πόλης σε «Έξυπνη πόλη» αποτελεί κρίσιμη επιλογή, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας μίας σύγχρονης χώρας.

Αυτός ο δρόμος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη διανοίγεται μέσω της ανάπτυξης των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.

Ακόμα και εν μέσω της κρίσης που επέφερε η πανδημία αναδείχτηκε ακόμη πιο πιεστικά η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες και περισσότερες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, να πετύχουμε αύξηση της αποδοτικότητας, μείωση του κόστους λειτουργίας, καλύτερη οργάνωση μηχανισμών και οργανισμών προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αυτονόητη είναι και η απαιτούμενη επένδυση στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους.

Ο ΣΕΠΕ και οι εταιρίες μέλη του θα συμβάλλουν, σε αυτήν τη σημαντική συνεργασία που ξεκινάμε σήμερα με την ΚΕΔΕ, με την τεχνογνωσία και τη διεθνή εμπειρία μας, ώστε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα απεριόριστα οφέλη του “Internet of Things», του AI, του “Cloud” και των “Big Data”, για σύγχρονες ψηφιακές πόλεις».

Διαβάστε επίσης για την ΠΟΕΣΥ: