Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ): Οι πρώτες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου ύψους 178 εκατ. ευρώ σε πρωτοποριακές καινοτομίες

Flag of the European Union

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τον πρώτο γύρο άμεσων επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου
μέσω του νέου Ταμείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

42
εξαιρετικά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
θα λάβουν συνολική χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια ύψους περίπου 178 εκατ.
ευρώ με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση πρωτοποριακών καινοτομιών στον
τομέα της υγείας, της κυκλικής οικονομίας, της προηγμένης παραγωγής και άλλους
τομείς από το
ΕΣΚ.

Μεταξύ αυτών, η γαλλική εταιρεία CorWave είναι η πρώτη εταιρεία στην ΕΕ
η οποία έλαβε επένδυση από το Ταμείο του ΕΣΚ.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού,
Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε τα εξής:

 «Υπάρχουν πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις
που επιδεικνύουν καινοτόμο πνεύμα και ταλέντο στην Ευρώπη, αλλά πολύ συχνά αυτές
οι επιχειρήσεις παραμένουν μικρές ή μετεγκαθίστανται σε άλλες περιοχές.

Αυτή η νέα
μορφή χρηματοδότησης, η οποία συνίσταται στον συνδυασμό επιχορηγήσεων και ιδίων
κεφαλαίων, χορηγείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
(ΕΣΚ). Θα γεφυρώσει το χρηματοδοτικό κενό για τις ιδιαίτερα καινοτόμες επιχειρήσεις,
θα αποδεσμεύσει πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις και θα προσφέρει τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις αυτές να επεκταθούν στην Ευρώπη.»

Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου που κυμαίνονται από 500 000 ευρώ έως 15
εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο
συμπληρώνουν τη χρηματοδότηση που έχει ήδη χορηγηθεί
από το πιλοτικό μέσο «Accelerator» του ΕΣK για την ταχύτερη επέκταση των
επιχειρήσεων.

Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή πραγματοποιεί άμεσες επενδύσεις
μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια που
συνδυάζονται με επιχορήγηση, σε νεοφυείς επιχειρήσεις με μερίδια ιδιοκτησίας που
αναμένεται να κυμαίνονται από 10 % έως 25 %.

Στο πλαίσιο του μέσου «Accelerator» του ΕΣΚ, έχουν ήδη επιλεγεί συνολικά 293
επιχειρήσεις για χρηματοδότηση ύψους άνω των 563 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις
από τον Δεκέμβριο του 2019.

Μεταξύ αυτών, έχουν επιλεγεί 159 επιχειρήσεις οι
οποίες επιπλέον θα λάβουν τις νέες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου από το Ταμείο
του ΕΣΚ. Οι 42 επιχειρήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα είναι οι πρώτες από την
ομάδα αυτή που πέρασαν με επιτυχία την αξιολόγηση και τη διαδικασία δέουσας
επιμέλειας.

Οι υπόλοιπες 117 επιχειρήσεις προβλέπεται να λάβουν επενδύσεις
αναλόγως του αποτελέσματος της σχετικής διαδικασίας. 

CorWave: η πρώτη εταιρεία στην ΕΕ που υπογράφει επενδυτική συμφωνία με το Ταμείο του ΕΣΚ

Η εξαιρετικά καινοτόμος γαλλική εταιρεία CorWave είναι η πρώτη εταιρεία που
έλαβε άμεση επένδυση μετοχικού κεφαλαίου. Αποστολή της CorWave είναι να
προσφέρει ένα νέο πρότυπο περίθαλψης σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή
ανεπάρκεια.

Η επένδυση του Ταμείου του ΕΣΚ ύψους 15 εκατ. ευρώ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση επιπλέον επενδυτών για την παροχή στήριξης
στη γαλλική αυτή ΜΜΕ, γεγονός που οδήγησε σε επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ
στο τέταρτο στάδιο της χρηματοδότησης εκκίνησης για την CorWave.

Αυτό το αξιόλογο εγχείρημα θα επιτρέψει στην CorWave να εισαγάγει επιτυχώς
στην αγορά και να επεκτείνει περαιτέρω την καινοτόμο ιατρική λύση της «Left
Ventricular Assist Device» (LVAD),

η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τη ζωή των
ανθρώπων που πάσχουν από προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, μειώνοντας κατά
το ήμισυ τις σοβαρές επιπλοκές και την ανάγκη για επανεισαγωγή σε νοσοκομείο και
ταυτόχρονα βελτιώνοντας σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής των ασθενών.
Το υψηλό δυναμικό ανάπτυξης της CorWave θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία
θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα για τους δικαιούχους

Οι επενδυτικές συμφωνίες με άλλες εταιρείες-στόχους βρίσκονται στο στάδιο της
οριστικοποίησης και θα ανακοινωθούν σύντομα. Μερικά παραδείγματα αυτού του
πρώτου γύρου επενδύσεων:

– Hiber (Κάτω Χώρες): διεθνής εταιρεία δορυφόρων και επικοινωνιών που
παρέχει οικονομικά προσιτή συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο των πραγμάτων
παγκοσμίως·
– XSUN (Γαλλία): εταιρεία ηλιακών αεροσκαφών που σχεδιάζει ενεργειακά
ανεξάρτητα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ώστε να είναι πλήρως αυτόνομα και
να μπορούν να λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

– GEOWOX LIMITED (Ιρλανδία): εταιρεία τεχνολογίας που παρέχει
αυτοματοποιημένες αποτιμήσεις ακινήτων αξιοποιώντας ανοικτά δεδομένα
υψηλής ποιότητας και μοντέλα μηχανικής μάθησης·

– EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF (Ισλανδία): φαρμακευτική εταιρεία
που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων για την αντιμετώπιση του τεράστιου παγκόσμιου
προβλήματος των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων.

Πριν από τις πρώτες αυτές επενδύσεις διενεργείται ενδελεχής αξιολόγηση από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και διαδικασία δέουσας επιμέλειας υπό την
εποπτεία των εξωτερικών επαγγελματιών και επενδυτών της Επιτροπής Επενδύσεων
του Ταμείου του ΕΣΚ, και λαμβάνεται τελική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ταμείου του ΕΣΚ.

Το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), που ιδρύθηκε τον
Ιούνιο του 2020, αποτελεί πρωτοποριακή πρωτοβουλία της Επιτροπής για την
πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων μετοχικού ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου
(μεταξύ 500 000 ευρώ και 15 εκατ. ευρώ) στο κεφάλαιο νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ.

Το Ταμείο του ΕΣΚ είναι το πρώτο στο είδος του όσον αφορά την παρέμβαση
της ΕΕ με τη μορφή άμεσων επενδύσεων μετοχικού τύπου.

Στο παρόν στάδιο, η ΕΕ
πραγματοποιεί τέτοιου τύπου επενδύσεις, σε συνδυασμό με επιχορηγήσεις, στο
πλαίσιο μεικτής χρηματοδότησης βάσει του πιλοτικού μέσου «Accelerator» του ΕΣΚ.
Η μέγιστη χορηγούμενη χρηματοδότηση (επιχορηγήσεις και ίδια κεφάλαια) μπορεί να
ανέλθει σε 17,5 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο του ΕΣΚ αποσκοπεί στην κάλυψη ενός κρίσιμου χρηματοδοτικού κενού
που αντιμετωπίζουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις όταν μεταφέρουν τις τεχνολογίες τους
που έχουν φθάσει σε υψηλά επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας στο στάδιο της
διάθεσής τους στο εμπόριο.

Το Ταμείο ΕΣΚθα συμβάλει στην κάλυψη του εν λόγω
χρηματοδοτικού κενού κατά το στάδιο εκκίνησης, όπου η αγορά επιχειρηματικών
κεφαλαίων της ΕΕ εξακολουθεί να υστερεί σε σύγκριση με την παγκόσμια αγορά
επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Κύριος σκοπός του Ταμείου δεν είναι να μεγιστοποιήσει
την απόδοση των επενδύσεων, αλλά να έχει υψηλό αντίκτυπο συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη των εταιρειών με ρηξικέλευθες και ανατρεπτικές τεχνολογίες ως επενδυτής
«υπομονετικών κεφαλαίων».

Το Ταμείο έχει ως στόχο να στηρίξει την ισότητα και την ισόρροπη εκπροσώπηση
των φύλων και να συμβάλει σημαντικά στη βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην
υγεία, την ανθεκτικότητα και την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Ο ρόλος του
είναι ακόμη πιο σημαντικός σήμερα, καθώς η κρίση του κορονοϊού επηρέασε έντονα
πολλές ΜΜΕ στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πολλών καινοτόμων νεοφυών
επιχειρήσεων.

Α.Χ.Α
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Δείτε ακόμα