Βοήθεια στο Σπίτι: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις 2.909 μόνιμες θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η προκήρυξη που αναμένονταν εδώ και χρόνια αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών) «Βοήθεια στο Σπίτι».

Για όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως τους εργαζόμενους στο Βοήθεια στο σπίτι, άρχισε από χθες η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 2.909 μόνιμες θέσεις στους δήμους

Να ξέρετε πως η διαδικασία λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 14:00 και αφορά μόνο τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσο για τους υποψηφίους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που θεωρητικά είναι και οι περισσότεροι, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιουνίου και λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 14:00.

Έτσι για να μην …ξεχνιόμαστε!

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσομένων θέσεων κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας αφορά σε παρεχόμενες από οργανωμένες δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατ’ οίκον υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και οικογενειακής οικιακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης στο σπίτι του άρθρου 17 του ν. 4674/2020, με στόχο την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά, δεν έχουν επαρκείς πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες αυτές, παρέχονται και σήμερα με εργαζόμενους που για δεκαπέντε τόσα χρόνια παραμένουν όμηροι κυβερνήσεων και δημάρχων και έχω την αίσθηση πως κάποιοι από ολους αυτούς θα βρεθούν εκτός νυμφώνος

Όλο και κάποιος θα βρεθεί με περισσότερα μόρια και θα έχουμε κλάματα …

Εκτός κι αν τα έχουν υπολογίσει έτσι ωστε να περισσεύουν οι θέσεις, γιατί αλλιώς δεν θα φτάσουν!

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 και λήγει στις 3 Ιουλίου, ενώ τα αποτελέσματα θα μας έρθουν από το Σεπτέμβριο

Μαζί με την νέα χρονιά!

Διαβάστε επίσης εδώ