Λεύτερης Αβραμάκης: Σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία η αναπηρία δεν μπορεί να είναι αιτία αποκλεισμού από τη ζωή

Ο βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Λευτέρης Αβραμάκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία τόνισε:

«Η μέρα αυτή δεν είναι μια ευκαιρία να επιδοθούμε άλλη μία φορά σε ευχολόγια για την υποστήριξη των ατόμων που ζουν καθημερινά αντιμέτωποι με τις δυσκολίες της αναπηρίας. Είναι περισσότερο μία ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω, να δούμε τις πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στο ζήτημα αυτό και να αναλογιστούμε πως πρέπει να συνεχίσουμε στο μέλλον. Δυστυχώς, η κατάσταση δεν σηκώνει πανηγυρισμούς, αλλά μάλλον περίσκεψη όσον αφορά στο ζήτημα της κρατικής μέριμνας. Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια τόσο στο κόμματι της άρσης των αποκλεισμών που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί, όσο και της συνειδητοποίησης των πολιτών στα θέματα της αναπηρίας εντούτοις οι άνθρωποι με αναπηρίες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να ζήσουν με τρόπο αξιοπρεπή.

Αποκλεισμοί από την εργασία, αποκλεισμοί από την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους μέσα σε αφιλόξενες για τα άτομα αυτά πόλεις, αποκλεισμοί από τις δομές δημόσιας υγείας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καθημερινότητα για όσους/ες ζουν με αναπηρίες. Τις δυσχέρειες αυτές έχουν επιτείνει σημαντικά η πανδημία, η ακρίβεια και η οικονομική κρίση. Ενδεικτικό είναι και το ζήτημα του κατ’ οίκον εμβολιασμού των ΑμεΑ, η υλοποίηση του οποίου αντί να προηγηθεί ήρθε πολλούς μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών με αρκετά μάλιστα προβλήματα.

Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες η πολιτεία οφείλει να σταθεί κατά προτεραιότητα δίπλα στους ανθρώπους αυτούς. Με την ενίσχυση του επιδόματος αναπηρίας, με την χρηματοδότηση υποδομών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε όλα τα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία κ.α., την θεσμοθέτηση και διεύρυνση του θεσμού του προσωπικού βοηθού, την υιοθέτηση πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την πρόσβαση των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας, με την επιχορήγηση της πρόσβασης σε σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης (σύγχρονα αμαξίδια, προσθετικά μέλη, θεραπείες κλπ.)  με τη συνεχή ενημέρωση και συνειδητοποίηση των πολιτών στο ζήτημα της αναπηρίας είναι εφικτό να επιτύχουμε την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου ζωής των ΑμεΑ, την απαλοιφή των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν.

Η αναπηρία σήμερα με την εξέλιξη της επιστήμης δεν μπορεί να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την πλήρη και ομαλή ανάπτυξη των ΑμεΑ. Είναι κυρίως ζήτημα προτεραιοτήτων που θέτουν οι οργανωμένες πολιτείες.

Για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες δεν υπάρχουν διλήμματα όταν πρόκειται για την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν διλήμματα όταν πρόκειται για τους συνανθρώπους μας που έτυχε να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην καθημερινότητά τους. Η καθολική κι έμπρακτη υποστήριξή τους στην κατεύθυνση της άρσης των αποκλεισμών που μπορεί να βιώνουν είναι η μόνη επιλογή.