Λευτέρης Αβραμάκης: Εθνικά επικίνδυνη η προσπάθεια διαχωρισμού Ελλάδας – Κύπρου

Λευτέρης Αβραμάκης: Η Ελλάδα με την πίεση της Γερμανίας, μπαίνει οριστικά σε ένα δύσκολο διπλωματικό αγώνα διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.

Αν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών και τι είδους συμφωνία θα είναι αυτή θα αποκαλυφθεί το επόμενο διάστημα.

Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών δεν επιτρέπουν αισιοδοξία, δεδομένου ότι η κυβέρνηση πρακτικά αρνείται να συμμετέχει στις όποιες διαπραγματεύσεις στη βάση ενός κοινά συμφωνημένου σχεδίου σε επίπεδο τουλάχιστον πολιτικών αρχηγών.

Δεν είναι σαφές επίσης εάν η κυβέρνηση προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με σαφώς οριοθετημένες τις κόκκινες γραμμές της χώρας ή αν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει από τις πάγιες εθνικές θέσεις. 

Η κυβέρνηση απέτυχε μέχρι στιγμής να αποφασιστούν οι τελικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανοποιώντας για μια ακόμη φορά τα ιδιαίτερα αιτήματα – συμφέροντα της Γερμανίας, που κατέχει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Η Γερμανία κατάφερε να αμβλύνει ήδη την σκληρή θέση της Γαλλίας ενώ δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της διότι η Κύπρος σε μια προσπάθεια να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα απειλεί πλέον ανοιχτά με τη χρήση του veto σε διάφορα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δυστυχώς, η Γερμανία προσπαθεί να διαχωρίσει πλήρως τα ζητήματα Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ίδιας φύσης επιθετικές και προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας σε βάρος των δύο ευρωπαϊκών χωρών, ανέφερε ο Λευτέρης Αβραμάκης.

Η μόνη διαφορά που υπάρχει στα δύο ζητήματα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει και παράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή  του βόρειου τμήματος του νησιού. 

Η Ελλάδα δεν αρκεί απλώς να συμπαρίσταται  στην Κύπρο και την ίδια στιγμή να προετοιμάζεται για διμερείς διαπραγματεύσεις.

Οφείλουμε να κινηθούμε από κοινού με την Κύπρο και να επιδιώξουμε την κοινή και ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε μια χώρα που επιδιώκει να ανατρέψει όχι απλώς το status quo στην ευρύτερη νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και το σύνολο των Συνθηκών που εξασφάλισαν για δεκαετίες την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας παρά τις κατά καιρούς εντάσεις. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο διασπαστεί ο ελληνισμός απέναντι στην Τουρκία θα έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα σε βάρος των εθνικών και κυριαρχικών συμφερόντων τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου.

Εύχομαι η κυβέρνηση να έχει επίγνωση των κινδύνων που ελλοχεύουν και να έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη είτε σε βάρος της Ελλάδας είτε σε βάρος της Κύπρου, τόνισε ο Λευτέρης Αβραμάκης.

Διαβάστε επίσης για τον Λευτέρη Αβραμάκη: