Λευτέρης Αβραμάκης: «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ σημαίνει μείωση μισθών και ελαστικές σχέσεις εργασίας»

Ο Βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Λευτέρης Αβραμάκης, με αφορμή την τροπολογία για τη θεσμοθέτηση του μηχανισμού «ενίσχυσης» της εργασίας με τίτλο ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ, την οποία έφεραν στη Βουλή μαζί με άλλες ρυθμίσεις οι αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης,  δήλωσε:

«Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η υπ’ αρ. 329/61 29.5.2020 Τροπολογία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δημιουργία του περίφημου μηχανισμού «ΣΥΝ -ΕΡΓΑΣΙΑ», που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Εργασίας. 

Με το Άρθρο 1 της Τροπολογίας αυτής, λοιπόν, θεσμοθετείται η επιδοτούμενη εκ περιτροπής εργασία.

Ειδικότερα, επιχειρήσεις – εργοδότες αποκτούν πλέον το δικαίωμα να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Για το μέρος του μισθού που δεν καταβάλλεται προβλέπεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, η οποία καλύπτει το 60% του μη καταβλητέου ποσού της ονομαστικής αξίας του μισθού.

Λευτέρης Αβραμάκης: Η ενίσχυση αυτή καλύπτει αναλογικά κατά το ίδιο ποσοστό το χαμένο τμήμα τόσο του επιδόματος αδείας όσο και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020.

Προϋπόθεση ένταξης των εργοδοτών στη ρύθμιση αυτή είναι η αποδεδειγμένη μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην τροπολογία χρονικά διαστήματα αναφοράς.

Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί πως η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» δεν καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, ενώ τους προστατεύει από τη μετατροπή του είδους της σύμβασης εργασίας, τη μεταβολή των αποδοχών και την απόλυση μόνο για όσο διάστημα θα είναι ενταγμένοι στη ρύθμιση αυτή.

Η ισχύς του μηχανισμού ξεκινάει από 15.06.2020 και θα διαρκέσει μέχρι την 15.10.2020, εκτός από τον κλάδο των αεροπορικών μεταφορών και τις συναφείς επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν μέχρι και την 31.12.2020. 

Ο όρος ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ μόνο ως κατ’επίφαση μπορεί, λοιπόν, να εκληφθεί αφού κύρια στοιχεία του μηχανισμού είναι η επιδότηση της ανεργίας και η συνεπαγόμενη μείωση του εισοδήματός του σε ποσοστό που θα φτάνει έως και 20%.

Με την πρωτοβουλία αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ δείχνει μία ακόμη φορά το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι σε έναν θεμελιώδη κοινωνικό θεσμό, αυτόν της εργασίας.

Αποδεικνύει πως αντιλαμβάνεται τον εργαζόμενο ως ένα αναγκαίο βάρος για τον εργοδότη και όχι ως τον ακρογωνιαίο λίθο της προόδου και της ανάπτυξης καθώς βρίσκει την ευκαιρία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να τον φέρει ενώπιον ενός πολύ σκληρού εκβιασμού.

Μηχανισμός ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ με 20% μείωση του εισοδήματος του, αναστολή σύμβασης εργασίας με 534 € το μήνα ή ανεργία είναι οι επιλογές που δίνει σήμερα η κυβέρνηση στο σύνολο των εργαζομένων της χώρας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, λοιπόν, κάνει την κρίση ευκαιρία, επιλέγοντας να επιδοτήσει την ανεργία αντί της εργασίας, όπως την καλούμε τεκμηριωμένα και κοστολογημένα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει εδώ και μήνες, τόνισε ο Λευτέρης Αβραμάκης.

Μια ευκαιρία πρώτης τάξεως για την καθιέρωση των εργασιακών σχέσεων – λάστιχο, για τη φτωχοποίηση και πειθάρχηση του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Κι αν αδιαφορεί για τις δικές μας προτάσεις, ομοίως αδιάφορη την αφήνει και η εξαγγελία από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Ταμείου Ανάκαμψης, από όπου η χώρα μας μπορεί να εξασφαλίσει περί τα 32 δισ., μέρος των οποίων μπορεί να κατευθύνει στη στήριξη των εργαζομένων.

Ώστε να μην χάσει κανείς εργαζόμενος μέρος του μισθού του και της εργασίας του.

Η κυβέρνηση, όμως, συνεχίζει να παραβλέπει τις αναγκαιότητες της εποχής στοχεύοντας σταθερά στην εξυπηρέτηση των αντεργατικών της επιδιώξεων». 

Διαβάστε επίσης για τον Λευτέρη Αβραμάκη: